Назад

Konferencja naukowa „Edukacja wobec migracji. Język – kultura – tożsamość”

Przedmiotem konferencji chcemy uczynić rozważania nad zjawiskami migracyjnymi zmieniającymi charakter polskiej szkoły. Wśród uczniów coraz częściej spotkać można osoby z doświadczeniem migracyjnym, nie znające lub zaledwie w stopniu podstawowym posługujące się językiem polskim. Podobnie rzecz się ma z kompetencjami kulturowymi.

Czytaj więcej na stronach dotyczących wydarzenia        

Źródło: Serwis eduintegra.ils.uw.edu.pl, 12.09.2017