Назад

Kanadyjska Polonia funduje stypendia dla uzdolnionych dzieci z Polski

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2015-02-23

Polish Orphans Charity - fundacja założona przez przedstawicieli kanadyjskiej Polonii - od 2007 r. przyznaje stypendia dla uzdolnionych artystycznie dzieci z polskich sierocińców. Dzięki pomocy kilkoro młodych ludzi ukończyło szkoły muzyczne, a niektórzy zostali studentami ASP.

Fundacja powstała w 2000 roku w Toronto i została założona przez trójkę polskich imigrantów - dr Ryszardę Russ, Barta Pasowskiego i dr. Tadeusza Kralka. Tegoroczną edycję stypendiów honorowym patronatem objęły żony - prezydenta Bronisława Komorowskiego - Anna i gubernatora generalnego Kanady - Sharon Johnston.

- Działalność fundacji, polegająca na przyznawaniu stypendiów artystycznych sierotom oraz dzieciom żyjącym w rodzinach potrzebujących pomocy jest bardzo cenną inicjatywą. Stypendia są nieocenioną pomocą dla młodzieży znajdującej się w trudniejszej sytuacji życiowej, gdyż dzięki temu wsparciu mogą rozwijać swoje talenty i realizować swoje pasje - podkreśla w rozmowie z Polską Agencją Prasową pierwsza dama Anna Komorowska.

W 2007 roku fundacja zaczęła przyznawać stypendia dla uzdolnionym artystycznie dzieci z polskich domów dziecka. - Zaczęliśmy od Radomia, następnie rozszerzyliśmy to na teren całego Mazowsza. W następnej kolejności trafiliśmy do Kielc i Katowic - wspomina Krzysztof Gajewski, były prezydent Radomia, który reprezentuje fundację w Polsce.

Pieniądze, przeznaczane na stypendia, zbierane są od osób prywatnych i instytucji. Dwa razy do roku organizuje się uroczyste kolacje, podczas których zbierane są datki, m.in. poprzez aukcję prac plastycznych stypendystów.

W każdym z miast wybierana jest czwórka dzieci - dwie wskazane przez fundację, a dwie przez samorząd - które otrzymują stypendium w wysokości tysiąca dolarów kanadyjskich (CAN). W zgłoszeniu dziecko pisze o sobie, a także ma rekomendację nauczyciela.

- Wyszukiwane są dzieci uzdolnione artystycznie. Dzieci, które śpiewają, tańczą, rysują, malują, grają na instrumentach, fotografują - podkreśla Gajewski. Pieniądze ze stypendium mogą być przeznaczone tylko na rozwój twórczości dziecka, na przykład na zakup nowego sprzętu czy kurs tańca.

- Zależy nam na tym, by dzieciom osieroconym pomóc w wyrównywaniu szans. Z częścią stypendystów nadal utrzymujemy kontakt - dodaje Gajewski - Część dzieci, biorąc udział w konkursach artystycznych informuje, że jest stypendystami fundacji Polish Orphans Charity. Czasami w mediach czytam o ich sukcesach.

W tym roku w ramach stypendiów rozdysponowane zostanie 50 tys. CAN, a liczba stypendystów przekroczy 300 osób. 20 tys. CAN trafi do dzieci z Warszawy, 20 tys. CAN do dzieci z Radomia, a 10 tys. CAN - w Katowicach. Ponadto fundacja nadal przeznacza środki na budowę placów zabaw przy domach dziecka.

Źródło: Polska Agencja Prasowa/Media polonijne, Agnieszka Szymańska, 30.10.2014