Назад

Czy uzyskane w Irlandii uprawnienia na kat. C są respektowane w Polsce?

Czy uzyskane w Irlandii uprawnienia na kat. C są respektowane w Polsce?

Wszystkie prawa jazdy wydane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo członkowskie EFTA lub Szwajcarię uprawniają do kierowania pojazdami na terytorium Polski przez cały okres jego ważności.