Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne

Назад

Czy mogę podjąć pracę w Polsce, jeżeli pobieram zasiłek transferowany z Niemiec?

Czy mogę podjąć pracę w Polsce, jeżeli pobieram zasiłek transferowany z Niemiec?

Transfer zasiłku dla osób bezrobotnych ma na celu udzielenie pomocy finansowej w okresie poszukiwania pracy na terenie innego kraju członkowskiego.

W momencie, gdy znajdzie Pani zatrudnienie powinna Pani poinformować o tym urząd pracy, który wypłaca Pani świadczenie. Z dniem podjęcia zatrudnienia utraci Pani prawo do pobierania transferowanego zasiłku dla osób bezrobotnych.