Formalności przed - Irlandia Formalności przed - Irlandia

Назад

Czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Irlandii, w przypadku posiadania nie przynoszących korzyści gruntów rolnych w Polsce?

Czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Irlandii, w przypadku posiadania nie przynoszących korzyści gruntów rolnych w Polsce?

Warunki nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych określa wyłącznie ustawodawstwo irlandzkie. Oznacza to, że to czy fakt posiadania przez Pani męża gruntów rolnych w Polsce ma wpływ na Pani prawo do zasiłku w Irlandii, zależy wyłącznie od prawa irlandzkiego. W przypadku przyznania Pani prawa do zasiłku w Irlandii i późniejszego jego transferu do Polski konieczny będzie dokument PD U2, który od 1 maja 2010 roku zastąpił formularz E 303.