Formalności po powrocie Formalności po powrocie

Назад

Czy książeczkowy dowód osobisty pozostaje ważny pomimo wprowadzenia dowodów plastikowych?

Mam stary, książeczkowy dowód osobisty. Czy muszę go wymieć na nowy, plastikowy?

Dowód książeczkowy jest obecnie nieważny. Każdy pełnoletni obywatel polski, zamieszkujący na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek posiadania ważnego dowodu osobistego.

Obywatel polski posiadający książeczkowy dowód osobisty powinien niezwłocznie wymienić ten dokument na nowy. Od dnia 4 marca 2019 r. wprowadzony został nowy wzór dowodu osobistego tzw. E-dowód, tj.: dowód osobisty z warstwą elektroniczną.

Pełnoletni obywatel polski, który zamieszkuje na stałe na terenie Polski i który uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale Dowód osobisty.