Przeprowadzka Przeprowadzka

Powrót

Jakimi dokumentami można potwierdzić nieprzerwany 12-miesięczny pobyt za granicą w celu uzyskania zwolnienia z cła?

Planuje powrót do Polski z rodziną po 15 latach pobytu w USA. Rozumiem, ze przy przewozie mienia przesiedleńczego należy przedstawić dokument świadczący że przebywało się za granicą przez 12 miesięcy. Polski konsulat nie wydaje już takich zaświadczeń. Jaki dokument mogę przedstawić, żeby udowodnić mój pobyt za granicą?

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-01-31

Dokumenty potwierdzające nieprzerwany 12-miesięczny pobyt poza granicami UE to: umowa o pracę zawarta na wspomniany okres czasu, zaświadczenie z urzędu skarbowego o opłacaniu podatków przez min. rok, umowa najmu mieszkania lub comiesięczne rachunki telefoniczne opłacane przez nieprzerwany okres 12 miesięcy.