Formalności przed powrotem Formalności przed powrotem

Back

Jaki jest koszt wyrobienia nowych dokumentów po powrocie - dowodu osobistego i paszportu? Kiedy można być zwolnionym z tych opłat?

Jaki jest koszt wyrobienia nowych dokumentów po powrocie - dowodu osobistego i paszportu? Kiedy można być zwolnionym z tych opłat?

Od 1 stycznia 2010 r. za wydanie dowodu osobistego nie pobiera się żadnych opłat.

Z kolei za wydanie paszportu pobiera się opłatę w wysokości 140 zł. Za wydanie paszportu tymczasowego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł. Opłatę wpłaca się do kasy właściwego organu paszportowego lub na rachunek bankowy tego organu. 

Zwrot tej opłaty może nastąpić w przypadku wydania decyzji o unieważnieniu dokumentu paszportowego. Następuje ona w kasie organu paszportowego lub na rachunek bankowy osoby, której dokument paszportowy został unieważniony, po zwróceniu unieważnionego dokumentu paszportowego.

Więcej na temat prodedury wydania wymienionych dokumentów piszemy w Powrotniku: