Formalności przed powrotem Formalności przed powrotem

Back

Gdzie można uzyskać pomoc w dochodzeniu praw pracowniczych w przypadku nadużyć ze strony pracodawcy w Holandii?

Gdzie można uzyskać pomoc w dochodzeniu praw pracowniczych w przypadku nadużyć ze strony pracodawcy w Holandii?

W przypadku, gdy polski pracownik podjął zatrudnienie u pracodawcy z siedzibą na terenie Holandii samodzielnie, wówczas winien dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu przed organami na terenie Holandii, w szczególności przed właściwym sądem, zgodnie z obowiązującym w tym państwie ustawodawstwem.

W tej sprawie proszę skontaktować się z holenderską Inspekcją Pracy Arbeidsinspectie - dane kontaktowe oraz formularz skargi w jęz. polskim są dostępne na stronie http://www.inspectieszw.nl/other_languages/polish/.

Informacje o postępowaniu w przypadku niewłaściwego traktowania ze strony pracodawców są również dostępne w jęz. polskim na stronie holenderskiego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W przypadku jeśli pracownik został delegowany do pracy w Holandii przez pracodawcę z siedzibą na terenie RP, wówczas może się zwrócić w sprawie nadużyć ze strony pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy w Polsce. Wówczas Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi postępowanie kontrolne mające na celu sprawdzenie przestrzeganie przepisów prawa pracy u pracodawcy kierującego pracownika do pracy za granicą, jak również w uzasadnionych przypadkach, Główny Inspektorat Pracy podejmuje działania służące rozpatrzeniu skargi przez właściwe w sprawie urzędy na terenie państwa przyjmującego, będącego członkiem Unii Europejskiej. Czynności te obejmują tłumaczenie skargi oraz dokumentów niezbędnych w wyjaśnieniu danej sprawy na język obowiązujący w państwie przyjmującym.
Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi również postępowania w sprawach dotyczących pracowników, którzy podjęli pracę za granicą w wyniku skierowania do pracy za pośrednictwem agencji zatrudnienia.

Informacje o poradach prawnych Państwowej Inspekcji Pracy w Polsce są dostępne na stronie www.pip.gov.pl.