Rodzina Rodzina

Back

Czy po powrocie do Polski mogę rozpocząć naukę w liceum?

Mam 15 lat i chciałabym za dwa lata wrócic do Polski, aby tam zacząć uczęszczać do liceum. Czy jest taka możliwość?

Lata nauki w szkole zagranicznej są uznawane w polskiej szkole. Dlatego po powrocie do Polski zostanie Pani przyjęta do polskiej  szkoły na podstawie świadectw promocyjnych ze szkoły zagranicznej. Wszystkie świadectwa nauki (zaświadczenia o nauce) ze szkoły zagranicznej oraz polskiej zagranicą, do jakiej Pani uczęszczała będą honorowane w polskiej szkole. Oznacza to, że będzie mogła Pani być przyjęta do I klasy liceum.

Proszę pamiętać, że warto udać się dyrektora  szkoły w Polsce i przedstawić wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie za granicą obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki (w tym przetłumaczone świadectwo zagraniczne oraz świadectwa z kolejno ukończonych klas szkoły polskiej zagranicą, jeśli Pani do takich uczęszczała), gdyż decyzję o przyjęciu ucznia do konkretnej klasy  i szkoły podejmuje dyrektor danej szkoły na podstawie przedstawionych dokumentów.

Więcej informacji na temat Edukacji po powrocie znajdzie Pani w Powrotniku.