Rodzina Rodzina

Powrót

W jaki sposób mogę zaktualizować dane w polskich aktach stanu cywilnego?

Wiosną 2008 roku wyszłam za mąż za obywatela Czech. Pobraliśmy się za granicą i z powodów finansowych nie mieliśmy szansy na osobiste pojawienie się w USC w Polsce. W związku z tym w polskich aktach stanu cywilnego widnieję jako panna. Co powinnam zrobić w tej sytuacji?

Aktualizacja treści aktu stanu cywilnego po jego sporządzeniu następuje w formie dołączenia stosownej wzmianki dodatkowej w akcie.

Podstawą niniejszej wzmianki mogą być krajowe i zagraniczne dokumenty, np.: orzeczenia sadów, decyzje administracyjne, zagraniczne dokumenty stanu cywilnego.

Procedura naniesienia wzmianki jest uzależniona od charakteru sprawy, np.: administracyjne sprostowanie/uzupełnienie aktu przez polskiego kierownika urzędu stanu cywilnego lub rodzaju dokumentów będących jej podstawą, np.: zagraniczne orzeczenie
o rozwodzie, zmianie imienia/nazwiska.