Powrót

Niemcy: Pomoc konsularna w nagłych przypadkach. Na jaką pomoc może liczyć Polak w Niemczech?

Wydział Konsularny udziela obywatelom polskim pomocy w nagłych przypadkach. Udziela informacji w sprawach takich jak utrata dokumentów i pieniędzy, zatrzymania i aresztowania, wypadki i zachorowania, zgon osób bliskich na terenie Niemiec.

Czytaj więcej na stronach serwisu         

Źródło: Serwis www.polskiobserwator.de, „Pomoc konsularna w nagłych przypadkach. Na jaką pomoc może liczyć Polak w Niemczech?”, 17.06.2016