Powrót

Jeszcze więcej zniżek dla dużej rodziny

Dzisiaj z tradycyjnej Karty Dużej Rodziny korzysta ok. 2,58 mln osób – to prawie 3 razy więcej niż w 2015 r. Mobilna KDR, poszerzenie katalogu osób, którym Karta przysługuje, a także – dzięki wsparciu NGO – większa liczba partnerów i miejsc oferujących zniżki. – Chcemy dalej rozwijać KDR, ogłosiliśmy właśnie konkurs na pozyskanie partnera do obsługi Karty Dużej Rodziny – mówi minister Bożena Borys-Szopa.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, „Jeszcze więcej zniżek dla dużej rodziny", 11.06.2019