Formalności przed powrotem Formalności przed powrotem

Powrót

Jakimi dokumentami powinienem się legitymować w Polsce, jeżeli posiadam dwa obywatelstwa?

Posiadam obywatelstwo polskie i amerykańskie. Czy wracając do Polski na paszporcie amerykańskim jestem narażony na nieprzyjemności ze strony służb granicznych?

Ze względu na to, iż posiada Pan obywatelstwo polskie obok obywatelstwa amerykańskiego, według prawa polskiego jest Pan traktowany jako obywatel RP. Z tego względu powinien Pan posiadać i wjechać do RP na polskim paszporcie.