Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne

Powrót

Czy można dorobić zagranicą będąc na świadczeniu przedemerytalnym?

Moja mama jest obecnie na świadczeniu przedemerytalnym chciałam bym się dowiedzieć czy mogłaby dorobić sobie za granicą i jaką kwotę?

Zasady zawieszania i zmniejszania wysokości świadczeń przedemerytalnych, określa art. 5 i 6 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2004r. nr 120, poz. 1252). Przepisy te stanowią, iż świadczenia przedemerytalne ulegają zmniejszeniu lub zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu uzyskiwanego z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego a także z tytułu działalności wykonywanej za granicą.

Dla uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych przepisy wprowadziły dwa limity zarobkowe. A mianowicie: dopuszczalną i graniczną kwotę przychodu, przekroczenie których powoduje zawieszenie prawa do świadczenia lub jego zmniejszenie.

Informacje dotyczące aktualnie obowiązujących granic kwot przychodu powodującego zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń przedemerytalnych dostępne są we wszystkich placówkach ZUS.