Powrót

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a prawo do emerytury lub renty

W okresie przejściowym nadal będą obowiązywały przepisy rozporządzeń unijnych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, „Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a prawo do emerytury lub renty”, 03.02.2020