Przed wyjazdem z Wielkiej Brytanii otrzymałem prawo do zasiłku oraz zgodę na jego transfer do Polski. Do tej pory nie dostałem wypłaty. Gdzie powinienem to zgłosić?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r. W sytuacji, gdy władze publiczne w kraju Unii Europejskiej nie chcą uznać przysługujących Panu praw, oraz nie wywiązują się ze swoich zobowiązań jak...

Co wchodzi w zakres ubezpieczenia dostępnego w ramach EKUZ? Do jakiej włoskiej instytucji powinnam zwrócić się o wydanie karty EKUZ?

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2020 r. Na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) osobie przebywającej tymczasowo w innym państwie...

Co zrobić gdy bank nie wystawia zaświadczenia, że konto uwzględnia formę EBAN?

Ostatnia aktualizacja: 21.10.2020 r. (ZUS) Kuzynka chce na stałe wrócić do Polski ale greckie IKE robi trudności z przesłaniem emerytury na rachunek polski. Żąda zaświadczenia z...

Czy wyrok w sprawie relokacji dziecka i podziału praw opiekuńczych wydany za granicą, jest automatycznie uznany w Polsce?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r. (KRUS) "Obecnie przebywam z dzieckiem za granicą, trwa postępowanie sądowne o relokację dziecka do Polski. W przypadku wydania decyzji tutejszego sądu z...

Czy w procedurze przysposobienia (adopcji) cudzoziemca, nabywa on obywatelstwo polskie z chwilą przysposobienia?

Ostatnia aktualizacja: 21.10.2020 r. (Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ) Czy w przypadku przysposobienia cudzoziemca, który ukończył 16 lat i wyraził zgodę na...

Czy cudzoziemiec może ubiegać się świadczenie rodzicielskie w Polsce?

Ostatnia aktualizacja: 09.10.2020 r. (MOPR) Jakie dokumenty ma złożyć cudzoziemiec (Ukraina) dla otrzymania świadczenia rodzicielskiego? Czy jest obowiązkowa karta pobytu tymczasowego z...

Czy dostanę zasiłek dla bezrobotnych po pracy w Wielkiej Brytanii?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r. "Mam 63 lata, wiosną chcę wrócić do Polski na stałe. Czy otrzymam zasiłek dla bezrobotnych po 15 latach pracy w UK. Zaznaczam ze mam mieszkanie i...

Czy mogę złożyć wniosek do sądu polskiego o uznanie wyroku angielskiego bez uzyskania ETE ?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r. Mam bardzo poważny problem ponieważ mój pracownik jest mi winny pieniądze. Mam przeciwko niemu wyrok angielski ale wraz z całą rodziną uciekł do...

Czy pracując w Niemczech na umowę mogę starać się o dofinansowanie na otworzenie firmy w Polsce?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r. Czy pracując w Niemczech na umowę mogę starać się o dofinansowanie na otworzenie firmy w Polsce? Dopóki Pan pracuje, to nie ma możliwości uzyskania...

Zdolność kredytowa po powrocie z USA

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r. Szukam wszędzie odpowiedzi w jaki sposób mam przetransferować z USA lub jak mam założyć historię kredytową w Polsce. Chciałabym wziąć kredyt na...

Wróciłem z UK i chce otworzyć własną działalność. Koszty mnie przerażają. Co warto wiedzieć?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r. Istnieje kilka rozwiązań, które mogą ułatwić start dla rozpoczynającego działalność. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy...

Czy pobierając zasiłek, tzw. „kosiniakowe” można podjąć pracę na umowę zlecenie?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r. Przepisy nie zabraniają podjęcia zatrudnienia w formie wymienionej przez Panią umowy. Należy jednak pamiętać, że podjęcie pracy nie powinno ograniczać...

Koordynacja a świadczenie rodzicielskie

Ostatnia aktualizacja: 13.12.2019 r. (Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) Który kraj wypłaci świadczenie...

Pracuję w dwóch krajach. Gdzie zapłacę składki?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r. Osoba pracująca jednocześnie w Polsce na podstawie umowy o prace, w wymiarze całego etatu, oraz w Niemczech na podstawie umowy o prace w wymiarze 1/2...

"Twardy brexit" a mienie przesiedleńcze

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r. "Chciałbym przywieźć samochód z UK do Polski jako mienie przesiedleńcze i ubiegać się o zwolnienie z podatku akcyzowego. Proszę o poradę. Jak ubiegać się...

Jak można uzyskać P45 i P60?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r. "Mój polski pracodawca u którego pracowałem w Irlandii nie wydał mi P45 na zakończenie mojej pracy tłumacząc, że od nowego roku zmieniły się przepisy i...

Brexit - czy istnieje ryzyko, że nie będzie można opuścić Wielkiej Brytanii bez paszportu?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r. "Nurtuje mnie pytanie o powrót do Polski samochodem po ewentualnym brexicie. Czy do powrotu do Polski wystarczy tylko dowód osobisty?" Poza...

Czy mogę ubiegać się o zwrot składek?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r. "Dzień dobry, chciałabym się dowiedzieć czy można ubiegać sie w Irlandii o zwrot składek, które wypracowałam przez 5 przepracowanych tutaj lat i które...

Jaki wniosek sporządzić dla mojej żony, by zalegalizować pobyt na teranie kraju?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r. Pan jako członek rodziny może złożyć wniosek w imieniu żony o kartę pobytu w związku z małżeństwem. Szczegółowe informacje na ten temat uzyska Pan w...

Czy nabędę prawo do polskiej emerytury pracując za granicą?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r. We wrześniu kończę 60 lat. Pracuję we Włoszech. Czy mogę pójść na emeryturę w Polsce pracujac we Włoszech? We Wloszech brakuje mi 3 lata do dwudziestu...