Powrót

Czy wyrok w sprawie relokacji dziecka i podziału praw opiekuńczych wydany za granicą, jest automatycznie uznany w Polsce?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r. (KRUS)

"Obecnie przebywam z dzieckiem za granicą, trwa postępowanie sądowne o relokację dziecka do Polski. W przypadku wydania decyzji tutejszego sądu z pozwoleniem na przeniesienie dziecka do Polski oraz związanym z tym również ustalonym podziałem opieki, to czy taka decyzja sądu Australijskiego w Polsce jest uznawana automatycznie, czy trzeba też to zarejestrować, aby w Polsce również było to prawomocne?"

 

Jeżeli państwo wydające wyrok jest stroną Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci

sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996r. (Dz.U. 2010.172.1158)

Na podstawie art. 23 ww. Konwencji środki podjęte przez organy jednego

Umawiającego się państwa są z mocy prawa uznawane w innych Umawiających się

państwach. Dlatego, nie jest wymagane złożenie wniosku do sądu (w tym wypadku

polskiego) o uznanie orzeczenia sądu australijskiego.

Zgodnie jednak z art. 24 ww. Konwencji dopuszczalne jest złożenie wniosku o uznanie takiego orzeczenia, jak również wniosku o stwierdzenie, że orzeczenie nie podlega uznaniu.

Procedura polska nie przewiduje instytucji rejestracji orzeczenia.