Powrót

Czy w procedurze przysposobienia (adopcji) cudzoziemca, nabywa on obywatelstwo polskie z chwilą przysposobienia?

Ostatnia aktualizacja: 21.10.2020 r. (Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców )

Czy w przypadku przysposobienia cudzoziemca, który ukończył 16 lat i wyraził zgodę na przysposobienie, nabywa on obywatelstwo polskie z chwilą przysposobienia?

W przedstawionej sytuacji (ukończone 16 lat), cudzoziemiec nie nabywa obywatelstwa polskiego.