Powrót

Czy pracując w Niemczech na umowę mogę starać się o dofinansowanie na otworzenie firmy w Polsce?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

Czy pracując w Niemczech na umowę mogę starać się o dofinansowanie na otworzenie firmy w Polsce?

Dopóki Pan pracuje, to nie ma możliwości uzyskania dofinansowania z powiatowego urzędu pracy. Zanim złoży Pan wniosek należy zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

Co do dotacji z funduszy unijnych - te są przyznawane w ramach indywidualnych projektów. To organizacja prowadząca projekt określa grupę docelową wnioskodawców, kwotę dotacji, oraz ogólne zasady. Informacje na temat aktualnie prowadzonych projektach na terenie miejscowości, bądź województwa, do którego planuje Pan wrócić, uzyskać można w Punktach Informacyjnych Funduszy Unijnych. Dane kontaktowe dostępne są na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty#/.