Powrót

Czy dodatek solidarnościowy należy się także obywatelom polskim zatrudnionym w państwach UE i EOG zwolnionym po 15 marca 2020 r. z uwagi na pandemię?

Ostatnia aktualizacja: 29.06 2020 r. (ZUS)

Dodatek solidarnościowy przysługuje osobie, która podlegała ubezpieczeniom społecznym w Polsce. Nie może zatem uzyskać prawa do dodatku solidarnościowego osoba zatrudniona w państwach UE i EOG.