Powrót

Co zrobić gdy bank nie wystawia zaświadczenia, że konto uwzględnia formę EBAN?

Ostatnia aktualizacja: 21.10.2020 r. (ZUS)

Kuzynka chce na stałe wrócić do Polski ale greckie IKE robi trudności z przesłaniem emerytury na rachunek polski. Żąda zaświadczenia z uwzględnieniem IBANU. Tymczasem bank ING nie wystawia takich zaświadczeń . Jak to załatwić?
 

Zgodnie z unijnymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenia emerytalno-rentowe przyznane przez instytucję ubezpieczeniową danego państwa członkowskiego UE mogą być - na wniosek osoby zainteresowanej – transferowane do miejsca zamieszkania tej osoby w innym państwie członkowskim UE na jej rachunek bankowy.

Dla celów realizacji transferu do ww. wniosku osoba zainteresowana powinna dołączyć informację dotyczącą numeru rachunku bakowego, na który świadczenie powinno być wypłacane w międzynarodowej formacie IBAN. Format IBAN stanowi 28 znaków, z czego pierwsze dwa są literami identyfikującymi kraj, a pozostałe to cyfry identyfikujące rachunek.

Dla celów wypłaty greckiego świadczenia do Polski emerytka powinna zatem wskazać  instytucji greckiej numer swojego polskiego rachunku bankowego w formacie IBAN prowadzonego w walucie EURO (w tej walucie świadczenie będzie wypłacane przez instytucję grecką).

Jeżeli chce w Polsce otrzymać przelew w euro, musimy prowadzić tu konto walutowe. W innym wypadku przy przelewie na polskie konto waluta zostanie przeliczona po kursie dnia na złotówki, co może się okazać mniej korzystne niż przelew na rachunek walutowy.