Powrót

Gdzie szukać dofinansowania na działalność gospodarczą

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2018-01-22

Planujesz wystartować z własnym biznesem? Zastanawiasz się, skąd możesz otrzymać dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej? Podpowiadamy, gdzie szukać wsparcia finansowego!

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się z wydatkami. Nie zawsze własne zasoby pieniężne są wystarczające, często przyszli przedsiębiorcy potrzebują zastrzyku gotówki. Obecnie o środki na działalność można starać się w kilku źródłach. Często wsparcie, po spełnieniu określonych warunków, nie podlega zwrotowi.  

 

Dofinansowanie działalności z Funduszu Pracy – urzędu pracy

 

Zarejestrowane w urzędzie pracy osoby bezrobotne mogą ubiegać się o jednorazowe środki na działalność gospodarczą – ponad 20 000 zł. Warunkiem uzyskania dotacji jest brak wpisu do ewidencji działalności gospodarczych w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, niekorzystanie wcześniej z bezzwrotnych dotacji. Szczegółowe kryteria określane są w wewnętrznych regulaminach urzędów pracy.

Jeśli działalność będzie prowadzona przez 12 miesięcy, dotacji nie trzeba będzie zwracać.

Z Funduszu Pracy można uzyskać także pożyczkę z korzystnym oprocentowaniem - 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. O pożyczkę mogą ubiegać się nie tylko osoby zarejestrowane  w urzędzie pracy jako bezrobotne. Wsparcie przysługuje także poszukującym pracy absolwentom, studentom ostatniego roku studiów oraz poszukującym pracy niepozostającym w zatrudnieniu lub niewykonującym innej pracy zarobkowej opiekunom osób niepełnosprawnych, dla których oprocentowanie jest niższe - 0,1 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 20-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

 

Środki z Unii Europejskiej

 

W związku z potrzebami reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia powstał Program Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach którego zostały uwzględnione instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Każde województwo ma także swój Regionalny Program Operacyjny, które są często  uzupełnieniem Krajowych Programów Operacyjnych,  gdzie wsparcie mogą otrzymać projekty najlepsze i charakteryzujące się wysokim stopniem innowacyjności. Programów w poszczególnych regionach należy szukać na stronach RPO właściwego województwa.

Procedury ubiegania się o dofinansowanie mogą być różne w poszczególnych instytucjach dysponujących środkami.  

 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

 

Inkubatory przedsiębiorczości  udzielają wsparcia przed założeniem działalności gospodarczej oraz umożliwiają prowadzenia własnej działalności przy wsparciu prawnym, lokalowym, szkoleniowym itp.

Wnioskując o wsparcie finansowe, warto korzystać ze sprawdzonego źródła oraz dokładnie przeczytać warunki.

 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.