• 27.01.2021

  Program wyrównywania różnic między regionami

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego informuje o możliwości skorzystania z Programu wyrównywania różnic między regionami.

 • 27.01.2021

  PUP dla Powiatu Toruńskiego - Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego z dniem 19.12.2020 r. na podstawie art. 15 zze4 „Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw", ogłosił nabór wniosków na realizację dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw w wysokości do 5.000 zł. na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

 • 27.01.2021

  PUP dla Powiatu Toruńskiego - Nabór na szkolenia indywidualne

  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu, informuje, że posiada środki na sfinansowanie szkoleń wskazanych przez osobę bezrobotną.

 • 27.01.2021

  PUP dla Powiatu Toruńskiego - Staż dla bezrobotnych POWER

  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu prowadzi nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych (wymagane zobowiązanie do zatrudnienia po zakończeniu 6-miesięcznego stażu na okres 3-miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy potwierdzone umową o pracę) wraz ze zwrotem kosztów przejazdu w okresie stażu, przyznanym wyłącznie na wniosek bezrobotnego.

 • 27.01.2021

  PUP dla Powiatu Toruńskiego - VII wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu ogłasza siódmy nabór wniosków na realizację instrumentów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 i/lub środków Funduszu Pracy w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19.

 • 26.01.2021

  PUP dla Powiatu Toruńskiego - Dotacja na firmę POWER

  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • 26.01.2021

  PUP dla Powiatu Toruńskiego - Dotacja na firmę RPO

  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu rozpoczął nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 • 26.01.2021

  PUP Grudziądz - Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw

  Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż przyznawanej na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze zmianami.

 • 26.01.2021

  PUP Grudziądz - Projekt pn. „POWER Biznes"

  Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu zaprasza do udziału w projekcie realizowanym przez Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. pn.: „POWER Biznes".

 • 26.01.2021

  PUP Grudziądz - Tymczasowe rozwiązanie w sprawie rejestracji

  W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników, w celu minimalizacji skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa, Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu nadal (tj. od 1.04.2020 r. ) zawiesza bezpośrednią obsługę klientów. Jednocześnie, mając na względzie zgłaszane do Urzędu problemy niektórych osób z dokonaniem elektronicznej rejestracji, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, udostępniamy przygotowany specjalnie na ten wyjątkowy czas wniosek o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy wraz z kompletem dokumentów.

Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.