Bezrobotni i poszukujący pracy

Odwiedź nas na Facebooku

Czy dostęp do informacji na stronie jest przejrzysty i intuicyjny?

Title


Zapraszamy do wyrażenia opinii na temat naszej działalnosci

Zobacz wyniki ostatniej sondy

Oceń nas
Napisz do nas

 

Zamknij
Przejdź do zawartości

861,40 zł

Zasiłek
dla bezrobotnych
(podstawowy 100%)

2250 zł

Minimalne
wynagrodzenie
obowiązujące w 2019 r.

14,70 zł

Minimalna
stawka godzinowa
obowiązująca w 2019 r.

5,1%

Stopa bezrobocia
rejestrowanego
we wrześniu 2019 r.

834,55 zł

Stawka ubezpieczenia
społecznego (standardowa)
obowiązująca w 2019 r.

197,03 zł

Stawka ubezpieczenia
społecznego (preferencyjna)
obowiązująca w 2019 r.

319,94 zł

Stawka
ubezpieczenia zdrowotnego
obowiązująca w 2018 r.

70,05 zł

Stawka
na Fundusz pracy