AKTUALNOŚCI w Regionach

 • 25.01.2021

  PUP Grudziądz - Outplacement szansą na pracę

  Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu, jako Partner w projekcie pn. „Outplacement szansą na pracę" ogłasza nabór Biznesplanów w terminie od 20 stycznia 2021 roku do 27 stycznia 2021 roku.

 • 22.01.2021

  PUP Wąbrzeźno - Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

  Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie informuje o rozpoczęciu naboru wniosków na refundację stanowiska pracy, dotacje na otwarcie działalności gospodarczej oraz bony zasiedlenie.

 • 22.01.2021

  PUP Wąbrzeźno - Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie informuje o realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wąbrzeskim (V)".

 • 21.01.2021

  PUP Tuchola - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi informuje o możliwości składania wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 • 19.01.2021

  PUP Radziejów - Aktywizacja osób młodych

  Powiat Radziejowski/Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radziejowskim (V)".

 • 18.01.2021

  PUP Nakło nad Notecią - Ogłoszenie o konkursie dotacje POWER

  Starosta nakielski zaprasza osoby bezrobotne do 30. roku życia do składania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej należących do tzw. młodzieży NEET w ramach projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nakielskim (IV).

 • 18.01.2021

  PUP Nakło nad Notecią - Ogłoszenie o konkursie dotacje RPO

  Starosta nakielski zaprasza osoby bezrobotne powyżej 30. roku życia do składania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w projekcie „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie nakielskim (IV)".

 • 15.01.2021

  PUP Inowrocław - Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie

  Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu informuje, iż od 1 stycznia 2021 roku kontynuuje realizację projektu pozakonkursowego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy pt. "Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie inowrocławskim (IV)".

 • 15.01.2021

  PUP Golub-Dobrzyń - Bon na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie golubsko-dobrzyńskim (IV).

 • 13.01.2021

  MUP Płock - Bon na zasiedlenie

  Miejski Urząd Pracy w Płocku od 11 stycznia 2021 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER 2014-2020) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.