AKTUALNOŚCI w Regionach

 • 07.08.2020

  PUP Maków Mazowiecki - Bon na zasiedlenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim zaprasza do składania wniosków o zawarcie umowy o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30. roku życia. w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia

 • 07.08.2020

  PUP Maków Mazowiecki - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim zaprasza do składania wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 • 06.08.2020

  PUP Grójec - Dotacja na firmę dla osób powyżej 30 r.ż.

  Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ogłasza wniosków o udzielenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 4 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia

 • 06.08.2020

  PUP Grodzisk Mazowiecki - Dotacje na działalność gospodarczą dla osób młodych

  Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 18 - 29 lat zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Mazowieckim należących do kategorii NEET.

 • 06.08.2020

  PUP Garwolin - Dotacje na rozpoczęcie działalności dospodarczej dla osób 30+

  Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie w dniach 3 – 14 sierpnia 2020 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (bezzwrotna dotacja) w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie garwolińskim (III)" dla 61 osób bezrobotnych kobiet i mężczyzn w wieku 30 lat i więcej.

 • 06.08.2020

  PUP Garwolin - Dotacje na rozpoczęcie działalności dospodarczej dla młodych

  Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie w dniach 3 – 14 sierpnia 2020 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (bezzwrotna dotacja) w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych bez pracy w powiecie garwolińskim (IV)" dla 50 osób bezrobotnych kobiet i mężczyzn wieku 18-29 lat.

 • 05.08.2020

  PUP Ciechanów - Terminy naboru na formy aktywizacji zawodowej

  Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie informuje, że w terminach wymienionych poniżej przeprowadzone zostaną nabory wniosków na formy aktywizacji zawodowej realizowane w ramach programów finansowanych ze środków Funduszu Pracy z Rezerwy MRPiPS.

 • 05.08.2020

  PUP Ciechanów - Środki na działalność gospodarczą dla osób 30+

  Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie informuje, że w terminie: od 10.08.2020 r. do 13.08.2020 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 18 osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (III)".

 • 05.08.2020

  PUP Ciechanów - Jednorazowe środki na podjęcie działalnoości gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie informuje, że w terminie od 10.08.2020 r. do 13.08.2020 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 5 osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (IV)".

 • 05.08.2020

  WUP Warszawa - Projekty wybrane do dofinansowania

  Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie udostępnił listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/19.

Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.