Powrót

Zleceniobiorca czy pracownik

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-27

Zlecenie od stosunku pracy odróżnia przede wszystkim podstawa prawna. Przepisy regulujące stosunek pracy zawarte są w Kodeksie pracy oraz dodatkowych aktach prawnych z zakresu prawa pracy. Jaka zatem ustawa reguluje umowę zlecenia?

Definicję pracownika określa art. 2 Kodeksu pracy. Stanowi on, że pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Zatem ustawa ta nie odnosi się do osoby będącej zleceniobiorcą.

 

Jakim przepisom podlega zleceniobiorca?

Zleceniobiorca podlega przepisom Kodeksu cywilnego, dlatego nie może on korzystać z przywilejów i świadczeń pracowniczych, jakie gwarantuje pracownikom Kodeks pracy. Chodzi tu głównie o okresy wypowiedzenia, zależne od stażu pracy oraz wynagrodzenia chorobowe, dodatki za pracę w nocy i w godzinach nadliczbowych.

 

Wykonywanie obowiązków na podstawie umowy zlecenia nie gwarantuje również prawa do płatnego urlopu. Strony umowy zlecenia mogą jednak zawrzeć w dokumencie postanowienia zbliżone do zapisów prawa pracy. Dlatego korzystanie z płatnej przerwy w pracy jest możliwe jedynie w przypadku, gdy zleceniobiorca wynegocjuje to w trakcie ustalania warunków umowy.

 

Umowa zlecenia nie wlicza się do stażu pracy i nie zapewnia ciągłości zatrudnienia (także w okresie ciąży). Obie strony mogą w każdej chwili zrezygnować ze współpracy, o ile kwestia okresu wypowiedzenia nie została uregulowana w umowie.

 

Znamiona umowy o pracę

Istnieją przypadki, kiedy pracodawcy starają się zastępować umowę o pracę umową zlecenia. Powinni oni jednak pamiętać o tym, że Kodeks pracy jasno określa warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z ustawą, aby mógł zaistnieć stosunek pracy, powinny wystąpić następujące przesłanki:

 • pracownik wykonuje określony rodzaj pracy na rzecz pracodawcy,
 • praca wykonywana jest pod kierownictwem pracodawcy,
 • czynności pracownicze muszą być wykonywane w wyznaczonym przez pracodawcę czasie i miejscu,
 • za pracę należy się pracownikowi wynagrodzenie.

 

Jeśli powyższe warunki występują łącznie, jest to zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Przy zachowaniu tych warunków, nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową zlecenia czy umową o dzieło.

W sytuacji, gdy zleceniobiorca uważa, że charakter wykonywanych przez niego czynności odpowiada umowie o pracę, powinien złożyć pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy do sądu pracy.

 

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 2, art. 22).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 734-751).

http://adwokatwasilewski.pl/kiedy-umowa-zlecenia-moze-byc-uznana-za-umowe-o-prace/


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • 6 rzeczy, jakie możesz zrobić, aby zmniejszyć poczucie izolacji pracowników
  Samotność nie wpływa pozytywnie na zdrowie człowieka. Jej szkodliwy wpływ naukowcy porównują z wypalaniem dziennie 15 papierosów . To nie jest dobra wiadomość dla milionów ludzi, którzy obecnie za sprawą pandemii żyją i pracują w przedłużającej się izolacji. Dla ich przełożonych też nie. Wydawać by się mogło, że zarówno pracodawcy, jak i ich pracownicy największe wyzwania związane z nagłą koniecznością przejścia na zdalny model pracy mają już za sobą. Tych wyzwań było wiele: poczynając od szybkiej nauki posługiwania się systemami wideokonferencyjnymi po umiejętność znajdowania równowagi pomiędzy pracą w domu a zobowiązaniami rodzinnymi. Jednak na dłuższą metę tym, co pracownikom może najbardziej dokuczać jest praca w izolacji od zespołu, powodująca uczucie samotności.

 • Dyżur w pracy – co warto o nim wiedzieć?
  Dyżur to pozostawanie pracownika do dyspozycji pracodawcy poza normalnymi godzinami pracy, w wyznaczonym miejscu i czasie, w stałej gotowości do świadczenia pracy. Czy pracownik ma prawo odmówić pełnienia dyżuru oraz jakie wynagrodzenie otrzyma za czas dyżuru?

 • Sprzątanie, gotowanie, zakupy – co tak naprawdę robimy podczas pracy zdalnej?
  Praca zdalna to dla większości z nas duża oszczędność czasu oraz elastyczność godzinowa. Nie musimy wstawać tak wcześnie, nie stoimy w korkach, dojeżdżając do biura, mamy zdecydowanie więcej swobody. Ale czy podczas wykonywania obowiązków w domu zajmujemy się tylko pracą? Aż 82 proc. ankietowanych przyznaje, że zdarzyło im się wykonywać w domu inne czynności w czasie, który powinien być przeznaczony na pracę zawodową.

 • Wady i zalety pracy tymczasowej
  Praca tymczasowa nazywana jest leasingiem pracowniczym z uwagi na swój specyficzny charakter. Umowa zawierana jest bowiem pomiędzy trzema podmiotami – pracownikiem, agencją pracy tymczasowej oraz pracodawcą użytkownikiem. To właśnie agencja pracy tymczasowej jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

 • Jak zatrudnić nianię i uzyskać finansowanie składek ZUS
  Chcesz zatrudnić opiekunkę do dziecka? Podpisz z nią umowę uaktywniającą! Składki może sfinansować budżet państwa, dzięki czemu niania zyska zabezpieczenie teraz i na przyszłość.

 • Działalność nierejestrowa – co warto wiedzieć?
  Jednym z najważniejszych celów „Konstytucji Biznesu”, wprowadzonej w 2018 roku, jest rozwój przedsiębiorczości, m.in. przez ułatwienie pierwszych kroków w biznesie i zmniejszenie obowiązków związanych z drobną działalnością. Służy temu działalność nierejestrowa, którą umożliwia Prawo przedsiębiorców. Jakie są korzyści z tej formy działalności i jakie warunki należy spełnić, by móc ją prowadzić?

 • Przedwstępna umowa o pracę
  Przedwstępna umowa o pracę nie jest umową regulowaną przepisami Kodeksu pracy, jest to umowa cywilnoprawna. Podpowiadamy, kiedy warto taką umowę zawrzeć i co się z nią wiąże.

 • Podróż służbowa
  Zlecono Ci wyjazd służbowy? Jak liczyć delegacje i jakie zasady obowiązują w przypadku rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych? Sprawdź co powinieneś wiedzieć przed planowanym wyjazdem!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.