Powrót

Zielona Linia na konferencji: „Inwestując w osoby niepełnosprawne – zyskujesz potrójnie”

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2012-11-19

14 listopada 2012 r. przy ul. Malmeda 1 w Białymstoku odbyła się konferencja poświęcona zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Spotkanie zorganizowała Fundacja „Normalna Przyszłość”. Przedstawiciele Zielonej Linii wybrali się na nią, aby dowiedzieć się, jak w praktyce wygląda sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Działania Fundacji przybliżył Mariusz Barczak, jej wiceprezes. Anna Olkowska, prezes Fundacji, przedstawiła korzyści  z zatrudniania osób niepełnosprawnych, a Małgorzata Milewska opowiedziała o jednym z projektów, pod nazwą „Dobry Start”. W dalszej części wystąpiła Urszula Jaźwińska z Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Opowiedziała ona uczestnikom konferencji o możliwościach wspierania przez urząd pracy osób niepełnosprawnych oraz pracodawców zamierzających ich zatrudnić. Alicja Ryżyńska z PFRON-u wyjaśniła kwestie dofinansowań dla pracodawców, do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Konferencję zakończyło wystąpienie Agnieszki Piesowicz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na temat wsparcia osób niepełnosprawnych ze środków Unii Europejskiej oraz film dokumentalny podsumowujący I edycję szkoleń w ramach projektu „Dobry Start”. Organizatorzy przewidzieli również czas na dyskusję po prezentacjach.

Monika Węcław (Zielona Linia 19524 Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)