Powrót

Zielona Linia na „Akademii Przedsiębiorcy”

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2014-05-15

13 maja 2014 r. odbyła się w Białymstoku Akademia Przedsiębiorcy, w ramach której warsztaty dla właścicieli i kierowników firm poprowadził generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM.

W spotkaniu z gen. Polko uczestniczyli pracownicy Zielonej Linii. W trakcie pierwszej części warsztatów, zatytułowanych „Jak stać się zaufanym dowódcą? Rola lidera w firmie” – generał tłumaczył analogie, jakie występują w armii i firmie. W obu przypadkach sukces zależy od pracy całego zespołu. Gen. Polko podkreślał rolę rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy oraz poruszył kwestie zaufania, jako fundamentu udanej współpracy.Ponadto opowiedział także o roli lidera, którego zasadniczym zadaniem powinno być świadome kierowanie zespołem, wyznaczanie konkretnych celów i egzekwowanie poleceń.

W trakcie drugiej części spotkania, zatytułowanej „Skuteczne zarządzanie zespołem. Działania w sytuacji kryzysowej” można było usłyszeć m.in. o tym, jak delegować zadania podwładnym, w jaki sposób kierować zespołem oraz czego absolutnie nie wolno robić. Generał podkreślał rolę swobody w realizacji zadań przy jednoczesnym posłuszeństwie zwierzchnikowi. Opowiedział też o tym, dlaczego warto rekrutować ludzi, którzy mają… jakąkolwiek pasję.

Warsztaty były wzbogacone interesującą prezentacją, w trakcie której można było obejrzeć m.in. ćwiczenia elitarnych sił wojskowych USA. Przy okazji tego krótkiego filmu generał wspomniał także o roli determinacji w osiąganiu zamierzonych celów.

Pracownicy Zielonej Linii mieli okazję do rozmowy z generałem Romanem Polko, której zapis,  w najbliższym czasie, zostanie opublikowany w serwisie Zielonej Linii.
Akademia Przedsiębiorcy to ogólnopolski projekt, którego celem jest inspirowanie firm nowymi pomysłami, technikami zarządzania czy budowania przewagi nad konkurencją. Tegoroczna edycja odbywająca się pod hasłem: "Strategie zwycięstwa na biznesowym polu walki" – to przełożenie metod wojskowych na praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców.

Joanna Niemyjska (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)