Powrót

Zasiłek dla bezrobotnych po opiece nad dzieckiem

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2019-10-28

Kobiety często pytają, czy będzie im przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych po urlopach/ zasiłkach związanych z rodzicielstwem? Podpowiadamy, kiedy rejestracja w urzędzie pracy jest możliwa i czy zasiłek dla bezrobotnych będzie przysługiwał!

Podstawowym warunkiem uzyskania zasiłku dla bezrobotnych jest rok pracy w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację z co najmniej minimalny wynagrodzeniem, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Do 365 dni uprawniających do nabycia świadczenia zaliczane są również inne okresy, tj. pobieranie zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia.

 

Urlopy macierzyński, rodzicielski, wychowawczy

 

W przypadku kobiet, które korzystały z urlopów związanych z opieką nad dzieckiem (zasiłek macierzyński był wypłacany w trakcie trwania umowy o pracę), odpowiedź na pytanie: czy będzie przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych, jest prosta. Jeśli na umowie o pracę mają co najmniej minimalne wynagrodzenie – pracowały na pełen etat, zasiłek dla bezrobotnych będzie przysługiwał.

Urlop wychowawczy jest urlopem bezpłatnym, nie wpływa to jednak na utratę prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Okres ten bezwzględnie wlicza się do 365 dni, od których uzależnione jest nabycie świadczenia. Zasiłek dla bezrobotnych zostanie przyznany nawet jeśli przez ostatnie trzy lata byłaś na urlopie wychowawczym!

Rejestracja w urzędzie będzie możliwa po rozwiązaniu umowy, pod warunkiem, że nadal nie będzie wypłacany zasiłek macierzyński.

 

Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia

 

Dla kobiet, których umowa trwała do dnia porodu, zasiłek dla bezrobotnych zostanie przyznany jeśli zasiłek macierzyński naliczany był od co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do rejestracji należy przedstawić zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania świadczenia z podstawą wymiaru jego naliczania.

Rejestracja w urzędzie pracy możliwa jest dopiero po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego.

 

Wychowawczy dla zleceniobiorcy i przedsiębiorcy

 

Osoby, które przez okres co najmniej 6 miesięcy prowadziły działalność gospodarczą lub wykonywały pracę na podstawie umowy-zlecenia i zaprzestały aktywności zawodowej z powodu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych art.6a). Można określić to jako swego rodzaju urlop wychowawczy. Okres ten zostanie zaliczony do okresu, od którego uzależnione jest nabycie prawa do zasiłku, a rejestracja będzie możliwa dopiero po zakończeniu okresu sprawowania opieki, za który składki pokrywane są z budżetu państwa.

 

Inne świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem

 

Osobom, które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego przysługuje świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł. Świadczenie to nie jest wliczane do okresu 365 dni, od  którego zależy nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Pobierając świadczenie można posiadać status osoby bezrobotnej.

 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Statusu bezrobotnego a wyjazd
  Jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy i planujesz wyjazd? Sprawdź, co mówią przepisy!

 • Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?
  Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest to jeden z instrumentów rynku pracy, który został wprowadzony w roku 2014 dzięki nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jego istotą jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą samego pracodawcy.

 • Zasiłek dla bezrobotnych w 2020 r.
  W jakiej wysokości będzie wypłacany w 2020 roku? Sprawdź!

 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS)
  Instytucja szkoleniowa może świadczyć usługi szkolenia osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy finansowanych ze środków publicznych, ale pod warunkiem, że jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS). Oto podstawowe informacje, które mogą okazać się pomocne przy procesie rejestracji.

 • 195 225 tys. zł z puli Ministra i ponad 48 tys. zł z rezerwy na szkolenia w 2020 r.
  Sprawdź, do kogo skierowane są środki na szkolenia z KFS oraz w jakiej wysokości otrzymają je poszczególne województwa!

 • Sytuacje, które wpływają na okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych
  Masz prawo do zasiłku i otrzymujesz skierowanie na staż, szkolenie lub inną formę wsparcia. Sprawdź, jaki będzie miało to wpływ na wypłacane świadczenie!

 • Ile dni na zwolnieniu lekarskim może przebywać bezrobotny
  Rejestrujący się w urzędzie pracy bezrobotny podpisuje oświadczenie, że jest zdolny i gotowy podjąć zatrudnienie. Nie oznacza to, że w trakcie figurowania w rejestrze nie może chorować. Może, ale długotrwałe zwolnienie lekarskie wiąże się z wyrejestrowaniem.

 • Dla kogo zasiłek dla bezrobotnych na rok
  Sprawdź, kiedy zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na 365 dni!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.