Powrót

Usługa internetowego rozliczenia zeznania podatkowego

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-02-28

Już od 15 lutego na stronie www.podatki.gov.pl dostępne są zeznania podatkowe przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową. Aby skorzystać elektronicznej usługi rozliczenia się z fiskusem, należy wybrać opcję Twój e-PIT, a następnie dokonać uwierzytelnienia swojego konta.

Usługa dostępna jest dla podatników rozliczających się na formularzach PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38.

Uwierzytelnienie konta podatnika

Są dwa sposoby na zalogowanie się do systemu Ministerstwa Finansów.

Pierwszym z nich jest profil zaufany, który jest środkiem identyfikacji elektronicznej.  Można go założyć drogą internetową lub skorzystać z osobistego potwierdzenia wysłanego elektronicznie wniosku w wybranym punkcie potwierdzającym (również za granicą). Szczegóły znajdują się na stronie www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

Drugi sposób logowania wymaga już większego zaangażowania, w związku z koniecznością wyszukania dodatkowych informacji związanych z rozliczeniem podatku z poprzedniego roku. W tym przypadku należy podać odpowiednio:

  • numer PESEL (lub numer NIP i datę urodzenia),
  • jedną z kwot przychodu z dowolnej informacji od pracodawcy/pracownika (np. z PIT-11 od pracodawcy za 2019 rok),
  • kwotę przychodu z deklaracji za 2018 rok,
  • kwotę nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za 2018 rok (jeśli kwota do zapłaty wynosi „0”, należy zalogować się przy użyciu profilu zaufanego).

 

Działania dostępne po zalogowaniu do Twój e-PIT

 

Po zalogowaniu do usługi można:

1. zaakceptować przygotowane zeznanie podatkowe,

2. nanieść poprawki lub uzupełnić dane:

  • zmienić sposób rozliczenia (np. wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci),
  • zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której można przekazać 1% podatku,
  • zmienić dane ulgi na dzieci,
  • dodać ulgę,
  • dodać inne dane (np. odliczenia, darowizny lub inne wydatki),

3. odrzucić przygotowany PIT, wypełnić samodzielnie formularz w usłudze e-PIT lub rozliczyć się w innej formie (w tej sytuacji Twój e-PIT, który został zaproponowany przez urząd nie będzie brany pod uwagę),

4. nie dokonywać żadnej czynności, wówczas 30 kwietnia rozliczenie zaproponowane przez urząd zostanie uznane za złożone.

 

Potwierdzenie złożenia deklaracji podatkowej

 

Po zaakceptowaniu naniesionych poprawek, zeznanie podatkowe może zostać wysłane drogą elektroniczną. Po pozytywnej weryfikacji złożonej deklaracji, czyli po pojawieniu się statusu „200”, można pobrać UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Jest to jedyne potwierdzenie złożenia zeznania podatkowego i innych deklaracji podatkowych wysyłanych do urzędu skarbowego.

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: www.gov.pl/web/cyfryzacja

www.podatki.gov.pl

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.