Powrót

Staż urlopowy a okres nauki

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-03-06

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego.

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, z upływem każdego miesiąca nabywa prawo do urlopu w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

 

Wymiar urlopu

 

Wymiar urlopu wypoczynkowego uzależniony jest od stażu urlopowego i wynosi on odpowiednio:

 • 20 dni – gdy staż pracy jest krótszy niż 10 lat,
 • 26 dni – gdy staż pracy wynosi co najmniej 10 lat.

 

W roku, w którym pracownik uzyskuje 10-letni staż pracy, pracodawca ma obowiązek udzielić mu urlopu uzupełniającego. Oznacza to, że już od tego roku pracownik ma prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego.

 

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy pracodawca ustala proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony powyżej. Przy ustalaniu wymiaru urlopu, niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

 

Ukończona szkoła ma wpływ na wymiar urlopu

 

Do wyliczenia stażu urlopowego, oprócz poprzednich okresów zatrudnienia oraz okresów szczególnie traktowanych, bierze się pod uwagę również lata nauki i rodzaj ukończonej szkoły. Oblicza się to odpowiednio:

 • 3 lata dla zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej,
 • 4 lata dla średniej szkoły ogólnokształcącej,
 • 5 lat dla średniej szkoły zawodowej (w tym dla szkoły zasadniczej lub równorzędnej szkoły zawodowej),
 • 6 lat dla szkoły policealnej,
 • 8 lat dla szkoły wyższej.

 

Potwierdzenie ukończenia szkoły odbywa się na podstawie przedstawionego świadectwa lub dyplomu ukończenia edukacji w konkretnej placówce. Okresy nauki nie podlegają sumowaniu. W przypadku, gdy okresy nauki nakładają się, wybiera się okres korzystniejszy dla pracownika. Tak samo odbywa się to w sytuacji połączenia nauki z zatrudnieniem.

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Uprawnienia pracownicze ojców związane z rodzicielstwem
  Narodziny dziecka wciąż jeszcze kojarzą się z odejściem pracującej matki na urlop macierzyński czy wychowawczy. Warto przypomnieć, że uprawnienia rodzicielskie przysługują również ojcom, którzy coraz chętniej z nich korzystają. Podpowiadamy, z jakiego urlopu mogą skorzystać ojcowie.

 • Dodatkowy urlop na opiekę nad dzieckiem
  Rodzice dzieci do 14. roku życia mogą skorzystać z dodatkowego urlopu na opiekę nad dzieckiem. Podpowiadamy, komu taki urlop przysługuje.

 • Dni wolne na poszukiwanie pracy
  Pracodawca wypowiedział z Tobą umowę o pracę? Sprawdź, czy przysługują Ci dodatkowe dni wolne na poszukiwanie nowej pracy!

 • Zaległy urlop wypoczynkowy
  Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika uzależniony jest od jego stażu pracy. Co w przypadku, kiedy pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego? Sprawdź jakie prawa Ci przysługują!

 • [#KORONAWIRUS] Informacja MRPiPS dotycząca kontaktów pracowników urzędów pracy z klientami
  Aktualne wytyczne MRPiPS dotyczące ograniczania bezpośrednich kontaktów w urzędzie pracy oraz możliwości korzystania z usług urzędu drogą elektroniczną. Pismo zawiera stanowisko MRPiPS w sprawie przypadków, w których możliwe jest usprawiedliwienie nieobecności na obowiązkowych wizytach, szkoleniu i pracach społecznie użytecznych oraz wyjaśnia okoliczności dopuszczające możliwość odmowy przyjęcia zaproponowanej przez urząd oferty pracy, innej formy wsparcia oraz niewyrażenia zgody przez pracodawcę na skierowanie kandydatów do pracy lub przyjęcie ich do pracy.

 • [#KORONAWIRUS] Informacja MRPiPS dotycząca realizacji staży oraz działań finansowanych w ramach KFS
  Aktualne wytyczne MRPiPS dotyczące realizacji staży oraz działań finansowanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 • [#KORONAWIRUS] Rejestracja elektroniczna w urzędzie pracy
  Z uwagi na ograniczenia kontaktów osobistych wprowadzone w z związku ze stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego przez #KORONAWIRUS, w większości urzędów pracy, możliwe jest dokonywanie wyłącznie pełnej rejestracji za pomocą profilu zaufanego e-puap lub podpisu elektronicznego.

 • Zeznanie roczne – nowe możliwości
  Od ubiegłego roku roczne zeznanie podatkowe sporządza za podatnika skarbówka, a automatycznie wypełniony PIT dostępny jest już od 15 lutego, wystarczy go zaakceptować. Przed tym warto jednak sprawdzić, jakie zmiany zostały wprowadzone w tym roku!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.