Powrót

Raport z sondy prezentowanej w lipcu 2013 r.

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2013-08-27

W ostatnim miesiącu zapytaliśmy odwiedzających serwis Zielonej Linii jak oceniają wprowadzone zmiany dotyczące uprawnień rodzicielskich. Przyjrzyjmy się zatem udzielonym odpowiedziom.

Z analizy udzielonych odpowiedzi wynika, że zdecydowana większość, niemal 59 proc. ankietowanych (168 głosów) nie ma zdania w kwestii wprowadzanych zmian. Możliwym jest, że jeszcze nie zdążyła zapoznać się z nowymi przepisami prawa. Prawie jedna trzecia respondentów jest zadowolona z wprowadzonej reformy (75 głosów), a tylko 15 proc. nie jest usatysfakcjonowana  wprowadzonymi zmianami.

Poruszyliśmy ten temat, ponieważ z dniem 17 czerwca weszła w życie ustawa wprowadzająca roczny, płatny urlop po urodzeniu dziecka. W związku z tym wydłużeniu uległ dodatkowy urlop macierzyński oraz wprowadzony został urlop rodzicielski. Urlop macierzyński pozostanie bez zmian, w dalszym ciągu jego długość uzależniona będzie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Wprowadzone zmiany mają na celu umożliwienie rodzicom sprawowania opieki nad dzieckiem przez dłuższy okres niż było to dotychczas możliwe oraz otrzymywanie przez ten czas zasiłku macierzyńskiego.

Sonda była publikowana w lipcu 2013 roku, wzięło w niej udział 285 osób.

Roman Cieciuch (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)