Powrót

Raport z sond

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2013-04-22

Staż pracy to okres, w którym pracownik świadczy pracę w ramach stosunku pracy, czyli na przykład na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę.

W wynikach naszej sondy przeważały odpowiedzi o stażu pracy poniżej 20 lat. Najwięcej odpowiedzi, bo aż 196 pochodziło od osób, które mają łączny staż pracy do 5 lat. O dwie odpowiedzi mniej (194) – zostały oddane na staż pracy od 5 do 20 lat. Najmniej głosów (116) uczestnicy sondy oddali na staż pracy powyżej 20 lat.

Wielkość stażu pracy liczy się nie tylko do emerytury, ale ma również wpływ na wysokość zasiłku przyznawanego bezrobotnym. Te osoby, które mają staż pracy do 5 lat – mogą liczyć na zasiłek w kwocie 635,40 zł brutto w pierwszych 3 miesiącach, a w kolejnych w kwocie 498,90 zł brutto. Osoby bezrobotne, które posiadają staż pracy od 5 do 20 lat – otrzymają zasiłek w kwotach: 794,20 zł brutto w pierwszych 3 miesiącach od nabycia do niego prawa i 623,60 zł brutto w kolejnych miesiącach. Osoby bezrobotne z całkowitym stażem pracy powyżej 20 lat – otrzymają najwyższy zasiłek dla bezrobotnych. W pierwszych 3 miesiącach posiadania do niego prawa, będzie on wypłacany w kwocie 953,10 zł brutto, a w kolejnych będzie to 748,40 zł brutto. Dodatkowo osoby, które mają co najmniej dwudziestoletni staż pracy i są powyżej pięćdziesiątego roku życia – mogą liczyć na zasiłek dla bezrobotnych wypłacany przez 12 miesięcy.

Sonda była publikowana w marcu na portalu Zielonej Linii. Wzięło w niej udział 506 osób.

Roman Cieciuch (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)