Powrót

Raport z odwiedzin serwisu w czerwcu

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2013-07-04

Raport został sporządzony w oparciu o dane z maja i czerwca 2013 roku.

W czerwcu zaobserwowaliśmy nieznaczny wzrost liczby odwiedzin serwisu Zielonej Linii, a dokładnie wyniósł on 1 066 odwiedzin więcej, co dało ogólną liczbę 171 143 odwiedzin w czerwcu. W maju portal był odwiedzany 170 077 razy.

Wzrósł również wskaźnik nowych odwiedzin serwisu, z 73,24% w maju do 73,80% w czerwcu. Rosnący wskaźnik nowych odwiedzin potwierdza fakt, że jesteśmy w stanie docierać do coraz szerszego grona nowych użytkowników.

Średni czas odwiedzin zmalał o 2 sekundy, z 2 minut 14 sekund w maju, do 2 minut 12 sekund w czerwcu.

88,92% wszystkich odwiedzin stanowiły odwiedziny użytkowników z Polski. Miastem, z którego internauci najczęściej odwiedzali nasz serwis, była Warszawa – 33 903 odwiedzin (19,81% wszystkich odwiedzin). Kolejnymi miastami, według popularności odwiedzin, były: Kraków -  9 435 odwiedzin (5,51% wszystkich odwiedzin), Poznań - 7 889 odwiedzin (4,61% wszystkich odwiedzin), Wrocław -6 929 odwiedzin (4,05% wszystkich odwiedzin), Białystok - 5 651 odwiedzin (3,30% wszystkich odwiedzin).

Biorąc pod uwagę odwiedziny serwisu z zagranicy, najwięcej z nich w czerwcu pochodziło z Wielkiej Brytanii – 6 287 odwiedzin (3,67% wszystkich odwiedzin), a następnie: z Niemiec – 2 267 odwiedzin (1,32%), Irlandii – 1 749 odwiedzin (1,02%), Stanów Zjedonocznych 1 527 odwiedzin (0,89% wszystkich odwiedzin), Holandii – 831 odwiedzin (0,49%).

Najwięcej wizyt użytkowników w serwisie, bo aż 136 823 pochodziło z przekierowań popularnych wyszukiwarek (79,9% wszystkich odwiedzin). W czerwcu zaobserwowaliśmy 15 284 odwiedzin pochodzących z przekierowań ze stron internetowych (8,9% wszystkich odwiedzin). Odwiedzin bezpośrednich było 19 036, co stanowiło 11,1% wszystkich odwiedzin.

Najczęściej użytkownicy trafiali do naszego serwisu, wpisując w popularnych wyszukiwarkach następujące frazy:

  • Zielona Linia –  1 516 przekierowań
  • List motywacyjny – 1 172 przekierowania
  • Rozwiązanie umowy o pracę – 704 przekierowania
  • Dodatek aktywizacyjny – 624 przekierowania
  • Świadczenie przedemerytalne – 433 przekierowania

W czerwcu 2013 r. najczęściej odwiedzanymi stronami były:

  • Dokumenty potrzebne do rejestracji – 7 725 odwiedzin
  • Gotowe wzory CV – 6 148 odwiedzin
  • Dotacje unijne – 20 tysięcy na uruchomienie własnej firmy – 6 114 odwiedzin
  • Kto może ubiegać się o dotacje – 5 043 odwiedzin
  • Świadczenie przedemerytalne – 4651 odwiedzin

W czerwcu, w serwisie Zielonej Linii zarejestrowało się 157 osób jako poszukujące pracy oraz 32 pracodawców.

Roman Cieciuch (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)