Powrót

Raport z odwiedzin serwisu – listopad 2013

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2013-12-09

Raport z odwiedzin został sporządzony w oparciu o dane statystyczne z dwóch ostatnich miesięcy: października i listopada 2013 roku.

To już kolejny miesiąc, kiedy obserwujemy wzrost liczby wizyt w naszym serwisie. Był to wzrost o ponad 16%, ze 147 632 wizyt w październiku do 170 205 wizyt w listopadzie.


 
Wzrósł również wskaźnik nowych odwiedzin. Z 76,68% w październiku do 77,45% w listopadzie. Natomiast średni czas wizyty uległ skróceniu o 6 sekund; z 2 minut 18 sekund w październiku do 2 minut 12 sekund w listopadzie.

Wizyty użytkowników z Polski stanowiły 86,75% wszystkich wizyt w serwisie. Kolejnymi krajami, z których pochodzili użytkownicy odwiedzający portal Zielonej Linii, były: Wielka Brytania – 6 762 wizyty (3,97% wszystkich wizyt), Niemcy – 2 884 wizyty (1,69% wszystkich wizyt), Irlandia – 1 998 wizyt (1,17% wszystkich wizyt), Stany Zjednoczone – 1 758 wizyt (1,03% wszystkich wizyt), Holandia – 1 289 wizyt (0,76% wszystkich wizyt).

Biorąc pod uwagę odwiedzających serwis Zielonej Linii z Polski, najwięcej użytkowników pochodziło z Warszawy – 36 444 (21,41% wszystkich odwiedzin), Krakowa – 8 766 (5,15% wszystkich odwiedzin), Poznania – 7 772 (4,57%), Wrocławia – 6 901 (4,05%), Łodzi – 4 929 (2,90%).

Najczęściej odwiedzanymi stronami były:
1. Dotacje unijne – 40 tysięcy na uruchomienie własnej firmy – 15 072 wizyt
2. Strona główna działu Bezrobotnych i poszukujących pracy – 14 832 wizyt
3. List motywacyjny, który Cię wyróżni – 13 657 wizyt
4. Pracodawcy – 9 905 wizyt
5. Kto może ubiegać się o dotacje – 7 163 wizyt

W listopadzie w naszym serwisie zarejestrowało się 146 poszukujących pracy oraz 13 pracodawców.
Zapraszamy do odwiedzin naszego serwisu.

Roman Cieciuch (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)