Powrót

Raport z odwiedzin serwisu

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2013-09-10

Raport został sporządzony w oparciu o dane statystyczne z dwóch ostatnich miesięcy, lipca i sierpnia 2013 roku.

W sierpniu zaobserwowaliśmy spadek liczby odwiedzin. Ze 160 933 odwiedzin w lipcu do 149 465 odwiedzin w sierpniu.


 
Nastąpił wzrost wskaźnika nowych odwiedzin. Wspomniany wskaźnik nieznacznie wzrósł o 0,79%, z 72,94% w lipcu do 73,73% w sierpniu.

Średni czas odwiedzin zmalał o dwie sekundy, z 2 minut 18 sekund w lipcu do 2 minut 16 sekund w sierpniu.

W sierpniu odnotowaliśmy 129 818 odwiedzin użytkowników z Polski. Stanowiły one 86,86% wszystkich odwiedzin. Najwięcej polskich odwiedzin pochodziło z Warszawy – 30 336 (20,30% wszystkich odwiedzin), Krakowa – 7 765 (5,20% wszystkich odwiedzin), Poznania – 6 744 (4,51% wszystkich odwiedzin), Wrocławia – 5 808 (3,89% wszystkich odwiedzin), Białegostoku – 4 330 (2,90% wszystkich odwiedzin).

Odwiedziny użytkowników spoza Polski stanowiły 13,14%. Najczęściej nasz serwis odwiedzali użytkownicy z Wielkiej Brytanii – 6 169 (4,13% wszystkich odwiedzin), Niemiec – 2 414 (1,62% wszystkich odwiedzin), Irlandii – 1 863 (1,25% wszystkich odwiedzin), Stanów Zjednoczonych – 1 639 (1,1% wszystkich odwiedzin).

Największą grupę, bo aż 78,3% stanowili użytkownicy, którzy odwiedzili nasz serwis dzięki korzystaniu z popularnych wyszukiwarek. Odwiedziny bezpośrednie stanowiły 10,9%, natomiast ruch z witryn odsyłających stanowił 10,8% wszystkich odwiedzin.

Najczęściej użytkownicy trafiali do naszego serwisu, wpisując w popularnych wyszukiwarkach następujące frazy:

  • Zielona Linia –  1 236 przekierowań
  • List motywacyjny – 1 160 przekierowań
  • Rozwiązanie umowy o pracę – 536 przekierowań
  • Dodatek aktywizacyjny – 386 przekierowań
  • Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności  – 313 przekierowania

W sierpniu 2013 r. najczęściej odwiedzanymi stronami były:

  • Dotacje unijne – 40 tysięcy na uruchomienie własnej firmy – 8 717 odwiedzin
  • List motywacyjny, który Cię wyróżni – 4 927 odwiedzin
  • Kto może ubiegać się o dotacje – 4 284 odwiedzin
  • Dokumenty potrzebne do rejestracji – 4 142 odwiedzin
  • Niższe składki ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą – 3 417 odwiedzin.

W sierpniu, w serwisie Zielonej Linii zarejestrowało się 219 osób jako poszukujące pracy oraz 22 pracodawców.

Roman Cieciuch (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)