Powrót

Raport z odwiedzin portalu

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2012-12-10

Raport z odwiedzin portalu został sporządzony w oparciu o dane z października i listopada 2012 r.

W listopadzie zaobserwowaliśmy wzrost liczby odwiedzin portalu Zielona Linia. Poziom odwiedzin wzrósł o ponad dwa i pół tysiąca, ze 125 257 odwiedzin w październiku do 127 915 w listopadzie.

W ostatnich dwóch miesiącach nieznacznie spadł wskaźnik nowych odwiedzin: z 71,82% w październiku do 71,68% w listopadzie. Mieliśmy również do czynienia ze spadkiem średniego czasu odwiedzin serwisu: z 2 minut i 24 sekund w październiku do 2 minut i 17 sekund w listopadzie.

Biorąc pod uwagę użytkowników z Polski, najczęściej odwiedzali nasz serwis internauci z takich miast, jak: Warszawa (21,22% wszystkich odwiedzin), następnie Kraków (6,4% odwiedzin), Poznań (5,26% odwiedzin), Wrocław (4,83% odwiedzin), Katowice (3,21% wejść).

Biorąc pod uwagę odwiedziny zagraniczne, największa liczba użytkowników pochodziła z Wielkiej Brytanii (1036 odwiedzin), Niemiec (526), Węgier (228), Irlandii (222) oraz Stanów Zjednoczonych (218).

W listopadzie mieliśmy do czynienia ze spadkiem przekierowań z naszego fan page na Facebooku na stronę główną Zielonej Linii. W październiku odnotowaliśmy 817 przekierowań, a w listopadzie było ich 450.

Najczęściej odwiedzaną stroną (z wyjątkiem strony głównej portalu) była strona z Fabryką CV (654 odwiedziny), a następnie strona z poradami, jak napisać list motywacyjny (514 odwiedzin), dokumentami do rejestracji (197 odwiedzin), informacjami dla bezrobotnych i poszukujących pracy (113 odwiedzin), a także poradnik, jak rozwiązać umowę o pracę (106 odwiedzin).

W naszym portalu swoje konta ma ponad 7000 osób poszukujących pracy i ponad 800 pracodawców. W listopadzie zarejestrowało się 287 poszukujących pracy i 23 pracodawców. Dla porównania w październiku założyło konta 297 poszukujących pracy i 38 pracodawców. W październiku zostało dodanych 49, a w listopadzie 51 ogłoszeń o pracy.

Nowa usługa Zielonej Linii, jaką jest Fabryka CV, pomogła w napisaniu 66 życiorysów zawodowych w październiku i 57 w listopadzie, w tym zostało przetłumaczonych na język angielski 7 CV w październiku i 30 w listopadzie.

Roman Cieciuch (Zielona Linia 19524 Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)