Powrót

Raport z odwiedzin

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2013-04-15

Raport został sporządzony w oparciu o dane statystyczne z lutego i marca 2013 roku.

W marcu mieliśmy do czynienia z nieznacznym spadkiem odwiedzin, ze 186 602 odwiedzin w lutym do 184 043 w marcu. 

Średni czas odwiedzin w marcu spadł o 15 sekund - z 2 minut 35 sekund w lutym do 2 minut 20 sekund w marcu. Wskaźnik nowych odwiedzin również nieznacznie zmalał: z 72,33 proc. w lutym do 71,78 proc. w marcu.

Odwiedziny użytkowników z Polski stanowiły główny udział w łącznych odwiedzinach portalu. W marcu stanowiły one aż 88,03 proc. wszystkich odwiedzin. Dla porównania, w lutym wyniosły 88,65 proc.

Odwiedzający serwis najczęściej pochodzili z takich miast jak: Warszawa  – 35 633 odwiedzin (19,36 proc. wszystkich odwiedzin), Kraków – 10 382 odwiedzin (5,64 proc. wszystkich odwiedzin), Poznań – 9 297 odwiedzin (5,05 proc. wszystkich odwiedzin), Wrocław – 7 930 (4,31 proc. wszystkich odwiedzin) czy Katowice – 6 264 odwiedzin (3,40 proc. wszystkich odwiedzin).

Serwis internetowy Zielonej Linii jest również odwiedzany przez osoby z zagranicy. Najwięcej odwiedzin zagranicznych pochodziło z Wielkiej Brytanii – 6 273 (3,41 proc. wszystkich odwiedzin), Niemiec – 2050 (1,11 proc. wszystkich odwiedzin), Irlandii  – 1 942 (1,06 proc. wszystkich odwiedzin), Stanów Zjednoczonych – 1 658 (0,90 proc. wszystkich odwiedzin) czy Węgier – 805 (0,44 proc. wszystkich odwiedzin).

Najwięcej odwiedzin serwisu pochodziło z sieci wyszukiwania. W marcu stanowiło to 77,54 proc. wszystkich odwiedzin strony. 11,33 proc. wyniósł ruch z witryn odsyłających, a 11,13 proc. stanowiły odwiedziny bezpośrednie.

Najczęściej wyszukiwanymi słowami kluczowymi były: świadczenie przedemerytalne (1 898 razy), list motywacyjny (1 091), dodatek aktywizacyjny (716) oraz prace interwencyjne (602).

Najczęściej odwiedzanymi podstronami były: Dokumenty potrzebne do rejestracji (6 965 odwiedzin), Świadczenie przedemerytalne (6 151 odwiedzin), Przykład listu motywacyjnego (5 034 odwiedzin), Wyszukiwarka ofert pracy (4 638 odwiedzin), Gotowe wzory CV, czyli wizualizacja (4 619 odwiedzin).

W marcu zarejestrowało się w naszym serwisie 238 poszukujących pracy (dla porównania – 416 w lutym) i 27 pracodawców (tyle samo co w lutym).

W marcu najczęściej ocenianymi artykułami były:

  • Aktualne kwoty świadczeń, wskaźniki (48 razy);
  • Świadczenie przedemerytalne (41 razy);
  • Dokumenty potrzebne do rejestracji (26 razy);
  • Praca za granicą (15 razy).

Zapraszamy do odwiedzin serwisu.

Roman Cieciuch (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)