Powrót

PUP Wołomin - Realizacja projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie informuje, że realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (IV) ".

Wartość projektu w latach 2020-2022 wynosi 10.818.406,90 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich w latach 2020-2022 wynosi  84,28% wartości projektu.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim.

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode do 29 roku życia zarejestrowane w tutejszym Urzędzie jako bezrobotne. Spośród uczestników co najmniej 60%  będą  stanowiły osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

Zgodnie z definicją przyjętą w POWER 2014-2020 za osobę należącą do grupy NEET uznaje się osobę, która:

 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna);
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych).

Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia jest udzielane w projekcie zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu 4 miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.

Okres 4 miesięcy, w ciągu którego należy udzielić wsparcia liczony będzie od dnia przystąpienia do projektu.

Projekt zapewnia także możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w POWER 2014-2020.

W 2020 roku projekt obejmie wsparciem 330 osób poprzez:

 • poradnictwo zawodowe / pośrednictwo pracy dla 330 osób
 • staże dla 220 osób
 • szkolenia dla 25 osób
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 62 osób
 • refundacje kosztów wyposażania lub doposażenia stanowiska pracy dla 20 osób
 • bony na zasiedlenie dla 3 osób
W 2021 roku projekt obejmie wsparciem 293 osób poprzez:
 • poradnictwo zawodowe / pośrednictwo pracy dla 293 osób
 • staże dla 190 osób
 • szkolenia  dla 25 osób
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 55 osób
 • refundacje kosztów wyposażania lub doposażenia stanowiska pracy dla 20 osób
 • bony na zasiedlenie dla 3 osób
W 2022 roku projekt obejmie wsparciem 171 osób poprzez:
 • poradnictwo zawodowe / pośrednictwo pracy dla 171 osób
 • staże dla 77 osób
 • szkolenia dla 20 osób
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 51 osób
 • refundacje kosztów wyposażania lub doposażenia stanowiska pracy dla 20 osób
 • bony na zasiedlenie dla 3 osób

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków na poszczególne formy wsparcia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie, 13.08.2020 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.