Powrót

PUP Strzelce Krajeńskie - Informacja dotycząca umorzenia pożyczek

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich informuje, że pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/statutowej mikroprzedsiębiorcy i organizacji pozarządowej wypłacone od dnia 8.07.2020 r. do dnia 18.07.2020 r. zostały umorzone.

Liczba umorzonych pożyczek: 15
Łączna kwota: 68.811,90 zł

Z mikroprzedsiębiorcami oraz organizacjami pozarzadowymi, u których zaistniała konieczność złożenia wyjaśnień dotyczących udzielonych pożyczek, Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich będzie kontaktował się indywidualnie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej pomoc otrzymana w ramach art. 15 zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych stanowi pomoc publiczną i nie powoduje obowiązku notyfikacji. Pomoc publiczna została udzielona na podstawie programu pomocowego o numerze referencyjnym: SA.56922(2020/N).

Dodatkowo przypominamy, iż otrzymaną pomoc publiczną można sprawdzić na stronie internetowej:
https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary;jsessionid=gVxyLaMjxwg-aOLnIomGwDkE.undefined

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, 27.10.2020 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.