Powrót

PIT dla zatrudnionego obcokrajowca

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-13

Pracodawca zatrudniający pracownika na podstawie umowy o pracę czy też umowy cywilnoprawnej, po zakończeniu roku kalendarzowego wręcza mu PIT-11. Ma na to czas do końca lutego. Deklarację podatkową natomiast, pracodawca, powinien przesłać do urzędu skarbowego nie później, niż do 31 stycznia.

Ministerstwo Finansów przypomina, że pracodawca ma obowiązek podać w formularzu podatkowym poprawny PESEL lub NIP pracownika. Pozwoli to urzędowi skarbowemu na szybką identyfikację podatnika. Wpisywanie ciągu takich samych cyfr (np. 1111111111 czy 9999999999) jest błędem i może utrudnić lub nawet uniemożliwić wywiązanie się z obowiązków podatkowych.

 

Pracownik obcokrajowiec

Jeśli pracownik jest obcokrajowcem i mieszka w Polsce, powinien posiadać numer PESEL. Aby go uzyskać, składa on wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami do właściwego organu, czyli:

 • urzędu gminy właściwego dla miejsca zameldowania pracownika;
 • urzędu gminy właściwego dla siedziby pracodawcy, jeśli pracownik nie może się zameldować;
 • Urzędu Dzielnicy Warszawa – Śródmieście, jeśli pracownik jeszcze nie rozpoczął pracy lub pracodawca ma siedzibę poza granicami Polski.

 

Niezbędne informacje oraz wzory wniosków o nadanie PESEL (także w języku angielskim i ukraińskim) dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-dla-cudzoziemcow

Jeśli pracownik spotka się z odmową nadania numeru identyfikacyjnego PESEL, wtedy może wystąpić o nadanie NIP. Wzór zgłoszenia identyfikacyjnego (NIP-7) jest dostępny  na podatki.gov.pl https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/e-deklaracje-rejestracja/

Przeczytaj także: PESEL dla cudzoziemca https://zielonalinia.gov.pl/-/pesel-dla-cudzoziemca

 

Korzyści dla pracownika

Poprawnie wpisane w deklarację podatkową dane pracownika dają mu możliwość:

 • logowania do usługi Twój e-PIT na podatki.gov.pl,
 • wygenerowania i udostępnienia jego zeznania podatkowego,
 • złożenia zeznania podatkowego z użyciem aplikacji e-Deklaracja,
 • skorzystania z odliczeń i ulg podatkowych.

 

Usługa Twój e-PIT zapewni pracownikowi terminowe rozliczenie podatkowe. Zaoszczędzi czas, zminimalizuje ryzyko popełnienia błędu i zagwarantuje bezpieczeństwo jego danych.

 

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

https://www.podatki.gov.pl/pit/dla-pracodawcy-platnika/

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • PIT dla pracownika – tradycyjnie czy elektronicznie?
  Płatnik PIT ma obowiązek przekazać pracownikowi do końca lutego 2020 roku informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – PIT-11. Choć najbardziej popularną formą dopełnienia obowiązku jest ta tradycyjna, czyli przekazanie wydrukowanych i podpisanych odręcznie dokumentów podatkowych, możliwe jest również dostarczenie ich elektronicznie. Czy jest to jednak bezpieczne i zgodne z prawem ochrony danych osobowych?

 • Usługa internetowego rozliczenia zeznania podatkowego
  Już od 15 lutego na stronie www.podatki.gov.pl dostępne są zeznania podatkowe przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową. Aby skorzystać elektronicznej usługi rozliczenia się z fiskusem, należy wybrać opcję Twój e-PIT, a następnie dokonać uwierzytelnienia swojego konta.

 • Kolejne zmiany dla przedsiębiorców
  W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii trwają prace nad kolejnymi zmianami w małym ZUS-ie. Jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

 • Status bezrobotnego a zeznanie roczne
  Zeznanie podatkowe za ubiegły rok zobowiązani są złożyć wszyscy podatnicy, którzy w ciągu poprzedniego roku uzyskali przychody. Obowiązek ten dotyczy także osób bezrobotnych, ale nie wszystkich. Sprawdź, czy Ciebie również!

 • Zeznanie roczne – nowe zasady
  Od tego roku roczne zeznanie podatkowe sporządzi za Ciebie skarbówka, a automatycznie wypełnionego PIT-a otrzymasz już 15 lutego. Sprawdź, co się zmieniło!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.