Powrót

Nabór do 5. Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w 5. Lubuskim Pułku Artylerii w Sulechowie prowadzony jest nabór na wolne stanowiska służbowe w korpusach oficerów, podoficerów i szeregowych.

Kandydat starający się o powołanie do zawodowej służby wojskowej powinien spełniać następujące minimalne wymagania na stanowiskach:

 • oficerowie - wykształcenie magisterskie, znajomość języka angielskiego wg STANAG 6001 na poziomie 1111 (preferowane 2222), niekaralność;
 • podoficerowie - wykształcenie średnie, niekaralność;
 • szeregowi - ukończone co najmniej gimnazjum, niekaralność.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 2020 roku zaplanowane są od godziny 9.00 w niżej wymienionych terminach:

 • 14 i 28 października,
 • 04 i 18 listopada,
 • 16 grudnia.

Natomiast w 2021r. w terminach:

 • 13 i 27 stycznia,
 • 10 i 24 lutego,
 • 10 i 24 marca,
 • 07 i 21 kwietnia,
 • 12 i 26 maja,
 • 09 i 23 czerwca,
 • 14 lipca,
 • 11 sierpnia,
 • 15 i 29 września,
 • 13 i 27 października,
 • 10 i 24 listopada,
 • 08 i 22 grudnia.

Na kwalifikacje kandydat powinien posiadać:

 • dowód osobisty;
 • książeczkę wojskową;
 • dokumenty potwierdzające ukończone szkoły i kursy;
 • prawo jazdy;
 • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o możliwości przystąpienia do egzaminu z WF;
 • kopia ostatniej opinii służbowej (tylko w przypadku byłych żołnierzy zawodowych);
 • kopia ostatniej opinii służbowej oraz dokument potwierdzający mianowanie na aktualnie posiadany stopień (tylko w przypadku pełnienia służby w Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej);
 • strój sportowy (osobne obuwie na bieżnię i halę sportową).

W ramach kwalifikacji kandydat przystępuje do egzaminu z wychowania fizycznego oraz do rozmowy z psychologiem - konsultantem dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej.

Po pozytywnej weryfikacji kandydat otrzymuje zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko w strukturach 5 Pułku Artylerii w Sulechowie.

Służba wojskowa w strukturach w 5 pułku artylerii w Sulechowie zapewnia szereg korzyści takich jak:

 • minimalne wynagrodzenie w kwocie 4110 zł. brutto - dla szeregowego,
 • dodatkowe uposażenie roczne (trzynasta pensja),
 • żołnierzom w związku małżeńskim przysługuje mieszkanie służbowe lub dodatek mieszkaniowy za brak kwatery służbowej od 300 zł do 900 zł lub zakwaterowanie w pokoju internatowym,
 • zasiłek na zagospodarowanie - jedna miesięczna pensja po podpisaniu drugiego kontraktu,
 • równoważnik mundurowy,
 • raz w roku - gratyfikacja urlopowa na żołnierza oraz każdego uprawnionego członka rodziny,
 • należności z tytułu pełnienia służby dyżurnej,
 • nagrody uznaniowe i zapomogi,
 • po każdych trzech latach służby dodatek zwiększa się o 3% kwoty uposażenia zasadniczego;

Ponadto:

 • urlop wypoczynkowy - 26 dni w roku,
 • urlop nagrodowy - do 12 dni w roku,
 • urlop okolicznościowy - do 5 dni,
 • możliwość wyjazdu na misję pokojową,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji w ramach wymagań przypisanych do danego stanowiska służbowego;

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:

ppor. Arkadiusz WIECZOREK tel. 261-569-643 (oficerowie),
st. chor. Robert KUZIKIEWICZ tel. 261-569-644 (podoficerowie i szeregowi)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, 28.10.2020 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.