Powrót

„Mapa drogowa do przyjaźniejszej integracji cudzoziemców w Polsce”

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2012-11-19

16 listopada 2012 roku w Warszawie odbyła się konferencja „Mapa drogowa do przyjaźniejszej integracji cudzoziemców w Polsce” organizowana przez Fundację Rozwoju „Oprócz Granic”.

W jej trakcie zaprezentowane zostały, skierowane do szeregu instytucji publicznych, rekomendacje dotyczące zmiany przepisów regulujących różne sfery życia cudzoziemców w Polsce.

Jeden z paneli poświęcony był zaleceniom z zakresu zatrudnienia i biznesu. W związku z tym, że konsultanci Zielonej Linii bardzo często udzielają informacji na temat zatrudniania cudzoziemców, otrzymaliśmy zaproszenie do podzielenia się spostrzeżeniami naszych klientów na ten temat. Poruszyliśmy kwestie: dostępności poradnictwa w zakresie legalności i warunków pracy cudzoziemców, szerszego włączenia cudzoziemców do grona klientów instytucji rynku pracy, problemów związanych z rejestracją oświadczeń i testu rynku pracy.

Dzięki temu doświadczeniu mieliśmy okazję wymienić wnioski i informacje i nawiązać cenne kontakty. 

Ewelina Aleszczyk (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)