Powrót

Kogo skontroluje PIP w 2020 roku?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-01-13

72 tysiące – tyle kontroli planuje przeprowadzić Państwowa Inspekcja Pracy w 2020 r.

W 2020 r. inspekcja pracy, podobnie jak w poprzednim roku, skupi się na zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy, zakładach o wysokiej skali zagrożeń oraz zakładach, w których występuje narażenie na czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Działania mają polegać na ograniczaniu zagrożeń wypadkowych poprzez wdrożenie elementów zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Kontroli mogą spodziewać się branże, w których występuje wiele czynników niebezpiecznych lub szkodliwych, np.: budownictwo, zakłady opieki zdrowotnej, gospodarka komunalna oraz zakłady rolne i leśnictwo.

 

Kontrola prawnej ochrony pracy

 

Państwowa Inspekcja Pracy w 2020 roku skontroluje również czas pracy w jednostkach samorządu terytorialnego oraz urzędach administracji państwowej, a także w podmiotach o charakterze korporacyjnym. Kontroli podlegać będą również przepisy dotyczące wypłaty minimalnej stawki godzinowej.

Wśród tematów kontrolnych pojawią się również te związane z przepisami dotyczącymi pracowniczych planów kapitałowych. Planowanych jest 400 kontroli.

Kontrole PIP obejmą również przepisy Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

 

Zatrudnienie cudzoziemców ponownie pod kontrolą

 

Inspektorzy pracy skontrolują również po raz kolejny legalność zatrudnienia obywateli polskich oraz legalność pracy cudzoziemców, pracę agencji zatrudnienia oraz przestrzeganie prawa wobec pracowników tymczasowych. Kontroli podlegać będzie również  prawidłowość delegowania pracowników na terytorium i z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W tym roku inspektorzy będą kontrolować także agencje zatrudnienia prowadzone przez cudzoziemców spoza UE.

 

Nie tylko kontrole…

 

Państwowa Inspekcja Pracy w swoim planie na 2020 rok uwzględniła nie tylko kontrole, ale też działania edukacyjne. Pracodawcy mogą liczyć na wsparcie w postaci bezpłatnych szkoleń, materiałów edukacyjnych, seminariów, targów i spotkań branżowych.

 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/106615,glowny-inspektor-pracy-przedstawil-program.html


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.