Powrót

Jak napisać skuteczny biznesplan?

Planujesz rozpoczęcie działalności gospodarczej? Sam pomysł na biznes, to dopiero początek drogi. Okazuje się, że skuteczny biznesplan to połowa sukcesu. Sprawdź, jak go stworzyć!

Celem każdej firmy jest osiągnięcie jak największych zysków. Bardzo ważne, aby na początku stworzyć skuteczny plan rozwoju firmy i konsekwentnie go realizować. Właśnie w tym celu tworzy się biznesplan. Pozwala on wyznaczyć cele i metody działania, ocenić opłacalność planowanego przedsięwzięcia oraz oszacować ewentualne ryzyko niepowodzenia.

 

Po co robić biznesplan?

Przyszły przedsiębiorca w swoim biznesplanie powinien sprecyzować oczekiwania i zaplanować firmę krok po kroku. Taki plan działania zawiera krótko i długoterminowe cele przedsiębiorstwa, opis oferowanych produktów lub usług, a także analizę możliwości rynkowych oraz środków, dzięki którym będzie możliwe osiągnięcie założonych celów.

Biznesplan często jest konieczny, jeśli przyszły przedsiębiorca chce się ubiegać o dotację na założenie działalności gospodarczej czy otrzymanie kredytu. Nie należy go jednak traktować wyłącznie jako wymogu czysto formalnego. Brak planu rozwoju firmy może być prostą drogą do niepowodzenia biznesu.

 

Co powinien zawierać biznesplan?

Nie istnieje uniwersalny schemat idealnego biznesplanu, którym należy się kierować. Niezależnie od rodzaju i wielkości planowanej firmy, podstawowe elementy takiego dokumentu są zbliżone i powinny zawierać:

 • streszczenie przedsięwzięcia – to skrócona, zwięzła wersja całego biznesplanu. W streszczeniu  inwestycja powinna zostać opisana w sposób precyzyjny i interesujący tak, by  zachęcić czytelnika do przeczytania reszty dokumentu. Dobre streszczenie powinno przekonać, że opisane przedsięwzięcie odniesie sukces. Mimo tego, że streszczenie znajduje się na początku, to najlepiej jest je napisać w końcowym procesie tworzenia dokumentu
 • opis działalności gospodarczej – określa najważniejsze krótko- i długoterminowe cele działalności firmy oraz szczegółową charakterystykę planowanego przedsięwzięcia. Należy tu również zawrzeć informacje dotyczące środków materialnych, zasobów ludzkich oraz schemat organizacyjny (np. sprawowanie określonych funkcji przez dane osoby);
 • opis oferowanych produktów lub usług – jest to charakterystyka sprzedawanych produktów lub świadczonych usług. Ważnym elementem jest wyróżnienie oferowanych produktów czy usług spośród konkurencji i przekonanie, dlaczego właśnie te zasługują na uwagę. Warto oprzeć się na statystykach, wynikach badań czy testów. Wszystko co wyróżnia dany produkt lub usługę jest bardzo ważne (np. certyfikaty, patenty, znak towarowy);
 • przedmiot finansowania – w tej części należy zawrzeć rzeczowy zakres inwestycji i wycenę poszczególnych jej elementów oraz listę potencjalnych dostawców i wykonawców, specyfikację techniczną, planowane źródła finansowania inwestycji, w tym określenie stosunku środków własnych do zewnętrznych funduszy (kredyty, leasingi);
 • analiza rynku i konkurencji – ma na celu przedstawienie rynku, na jakim będzie funkcjonowała dana firma. Analizy należy dokonać w najbardziej precyzyjny sposób, aby zarówno przedsiębiorca, jak i odbiorca biznesplanu, miał jasność sytuacji. Należy też przeanalizować wszystkie mocne i słabe strony przedsięwzięcia oraz zagrożenia, które mogą zaistnieć w trakcie funkcjonowania firmy. Analiza powinna zawierać również charakterystykę konkurencji i głównych odbiorców oferowanych produktów czy usług;
 • zarządzanie i pracownicy – kadra zarządzająca oraz pracownicy są bardzo ważnym elementem działania przedsiębiorstwa. Często jest to aspekt decydujący o sukcesie danej firmy. Jeśli w planach przedsiębiorstwa jest miejsce na pracowników, to należy opisać ich kwalifikacje i kompetencje, zajmowane stanowiska, zakres obowiązków oraz system płacowy;
 • analiza SWOT – to narzędzie określające pozycję rynkową danej firmy. Polega na znalezieniu 4 istotnych dla niej czynników: mocnych stron (Strenghts), słabych stron (Weaknesses), szans (Opportunities), zagrożeń (Threats);
 • strategia marketingowa – określa zamiary firmy w zakresie marketingu, który jest bardzo ważnym elementem prowadzenia całego przedsięwzięcia. W planie marketingowym powinien zawierać się plan sprzedaży, czyli szczegółowy opis sposobu sprzedaży oraz potencjalnych odbiorców oferowanych produktów lub usług. W skutecznej strategii  podajemy informacje o wyposażeniu firmy, metodach produkcji czy sprzedaży oraz środkach finansowych na realizację założonych przedsięwzięć;
 • plan finansowy – daje pogląd, czy nakłady się zwrócą i czy dany biznes będzie się opłacał. Jest to niewątpliwie najistotniejsza część całego biznesplanu. Plan finansowy powinien zawierać przychody i koszty, związane z prowadzeniem danej działalności gospodarczej.  W tym miejscu należy przedstawić prognozę finansową zawierającą rachunek zysków i strat, bilans, który pozwoli zmierzyć wzrost i rozwój firmy w pewnym okresie oraz rachunek przepływu gotówki. Określamy również , jakiej wysokości kredytu będzie potrzebować firma i na co będzie on przeznaczony. Wszystkie dane przyjęte do wyliczeń w części finansowej muszą wynikać z przyjętych planów i założeń, być rzetelne i wiarygodne.

 

Pomysł na biznes to początek drogi, jaką należy przejść podejmując własną działalność gospodarczą. Przygotowanie skutecznego biznesplanu wymaga również  wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów, dlatego warto go skonsultować z księgowym lub doświadczonym przedsiębiorcą.

 

Właściwa analiza rynku to klucz do sukcesu. Jednak nawet najlepszy pomysł na biznes jest nic niewart bez odpowiedniej kadry, która go zrealizuje. Dlatego warto dobrze przygotować się również do rekrutacji.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-vademecum-poczatkujacego-przedsiebiorcy-czyli-jak-napisac-dobry-biznesplan

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-wiedziec-jak-zalozyc-wlasna-firme/zanim-zdecydujesz-sie-na-wlasna-firme/biznesplan
 

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Podróż służbowa
  Zlecono Ci wyjazd służbowy? Jak liczyć delegacje i jakie zasady obowiązują w przypadku rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych? Sprawdź co powinieneś wiedzieć przed planowanym wyjazdem!

 • Kobiety na rynku pracy w kontekście kryzysu gospodarczego
  Kryzys to wbrew pozorom dobry czas na wprowadzanie zmian, które w dłuższej perspektywie mogą przyczynić się do zmniejszenia nierówności płci na rynku pracy i zwiększenia obecności kobiet w sektorze ICT. Firmy mogą odpowiedzieć na niego, oferując elastyczny, zdalny sposób pracy, jak również wyposażając pracowników w kompetencje pożądane na rynku pracy. Z kolei państwo może wykorzystać ten moment na rozwój szeroko dostępnego systemu edukacji ustawicznej, w ramach którego będzie możliwe dostosowanie kompetencji pracowników do potrzeb cyfryzującej się gospodarki.

 • Jak policzyć okres pracy na oświadczeniu?
  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi uprawnia do wykonywania pracy niesezonowej do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jak prawidłowo policzyć ten okres?

 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej, różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej czy opieki nad dziećmi. Kto jest uprawniony do tych świadczeń i kiedy możemy z nich skorzystać?

 • Jak budować zaangażowanie pracowników? 10 wskazówek dla lidera
  Przełożeni mają wiele możliwości budowania zaangażowania pracowników. Najczęściej nie potrzeba do tego wielkich budżetów, wachlarza benefitów i eventów nie z tej ziemi. To, co jest konieczne, to przekonanie menedżera, że to on jest odpowiedzialny za zaangażowanie jego zespołu, że to on ma kluczowy wpływ na ich motywację i chęć do pracy.

 • Zwolnienia grupowe
  W ostatnim czasie, w związku pogorszeniem się sytuacji na rynku pracy wywołanym przez COVID-19, wzrosła liczba zwolnień grupowych. Warto wiedzieć, kiedy pracodawca może przeprowadzić zwolnienie grupowe oraz jakie prawa ma pracownik.

 • Ergonomia to priorytet [NOWY WYWIAD]
  Ergonomia, ergonomia i jeszcze raz ergonomia – mówi Ida Mikołajska. Zdaniem architektki to właśnie tą cechą powinniśmy się, przede wszystkim, kierować wybierając meble biurowe. Na co jeszcze zwrócić uwagę aranżując biuro?

 • Rozliczenie dofinansowania z WUP [Tarcza Antykryzysowa]
  Przedsiębiorcy, którzy korzystali z dofinansowania na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, po zakończeniu wsparcia powinni się z niego rozliczyć. Podpowiadamy jak to zrobić i jakie dokumenty przesłać do wojewódzkich urzędów pracy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.