Powrót

„Family Career Compass” – międzynarodowa konferencja z udziałem pracowników Zielonej Linii

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2013-12-09

Konferencja zainaugurowała międzynarodowy projekt pt. „Famico – metody doradztwa zawodowego skutecznie wspierające rodziców w kierowaniu karierą zawodową ich dzieci”. Jest on realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci pt. „Uczenie się przez całe życie”.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji zawodowych doradców poprzez doskonalenie ich umiejętności w dziedzinie doradztwa rodzicom, którzy dzięki temu będą mogli wspierać swoje dzieci w podejmowaniu decyzji dotyczących kariery zawodowej.

Konferencję otworzył prof. dr hab. Henryk Skłodkowski , prorektor ds. rozwoju Społecznej Akademii Nauk, który mówił o filarze wyboru zawodu, jakim jest szkolnictwo zawodowe.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Polski, Turcji, Grecji, Austrii i Słowenii zajmujący się tematyką doradztwa zawodowego. W ramach swoich wystąpień opowiedzieli o praktykach stosowanych w ich krajach. Dr Orhan Gokcol z Bahcesehir Uniwersity opowiadał o doświadczeniach Turcji związanych z pracą z młodzieżą nad świadomym wyborem ścieżki kariery. 

Claudia Liebeswar (Abif. analysis, consulting and interdisciplinary research) opowiadała o łamaniu stereotypów zawodowych w Austrii. Jednym ze sposobów walki z uprzedzeniami jest organizacja specjalnych dni: Girl’s Day i Boy’s Day. Jak same nazwy wskazują, Dzień Dziewczyn jest poświęcony tematyce zawodów postrzeganych jako typowo męskie, czyli związanych np. z mechaniką. W trakcie Dnia Chłopaków można natomiast zapoznać się z zawodami przypisywanymi zwykle płci pięknej, czyli z zakresu pomocy społecznej, kształcenia i wychowania czy opieki.

Dimitris Raftopoulos (3L Research Instutyte) oraz Panos Papoustis ze szkoły podstawowej Douka to przedstawiciele Grecji, zaproszeni na konferencję. W ich kraju tematyka poradnictwa zawodowego jest realizowana, m.in. poprzez organizację tzw. Dni Kariery, w trakcie których można poznać ciekawe informacje z zakresu rynku pracy. W Grecji są także organizowane wizyty uczniów w różnych firmach. W trakcie spotkań z pracodawcami, reprezentującymi odrębne branże, uczniowie poznają praktyczne aspekty wykonywania konkretnych zawodów.

Marusa Goršak ( Kadis kadrovsko izobraževaneli  inženiring) ze Słowenii podkreślała rolę rodziców. Opowiadała też o specjalnych wykładach, w jakich uczestniczą rodzice chcący podnieść swoją świadomość nt. wsparcia w wyborze zawodu przez dziecko.

Poza gośćmi zagranicznymi w konferencji wzięli udział także polscy specjaliści z zakresu doradztwa zawodowego. Małgorzata Sienna z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego podkreśliła niezwykle istotną rolę rodziców w procesie podejmowania decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia przez uczniów polskiego gimnazjum. Małgorzata Klimka ze Społecznej Akademii Nauk przedstawiła natomiast metodologię doradztwa zawodowego, ukierunkowanego na ucznia, z wykorzystaniem Testu Ścieżki Kariery (CPT). Projekt, o którym opowiadała, nosi nazwę „Od szkoły do kariery”, a szczegółowe informacje na jego temat są dostępne na stronie internetowej: www.odszkołydokariery.pl. W jego ramach zostanie opracowany „System S2CPT”, będący narzędziem pomocnym w kierowaniu karierą przez młode osoby.

Wpływ oddziaływań doradczych na poszczególne stadia rozwoju kariery zawodowej dzieci i młodzieży omówiła w trakcie konferencji dr Anna Paszkowska – Rogacz ze Społecznej Akademii Nauk, natomiast Marta Kędzia, reprezentująca także wyżej wspomnianą uczelnię, przedstawiła materiały wspierające warsztat doradców zawodowych, opierając się na doświadczeniach Unii Europejskiej.

Uwieńczeniem spotkania było niezwykle dynamiczne wystąpienie dr. Adama Gogacza, który przedstawił główne założenia oraz idee projektu pt. „Wielojęzyczne Rodziny”. Globalizacja doprowadziła do dyfuzji kulturowej, czego efektem jest powstanie multijęzycznych rodzin. Wbrew pozorom, jest to zjawisko pozytywne, które należy uszanować. Dr Gogacz w swoim wystąpieniu podkreślał rolę języków narodowych, jako nosicieli znamion kulturowych różnych społeczności. Ideą projektu jest więc przygotowanie pedagogów do pracy z dziećmi mówiącymi w różnych językach oraz rodziców takich dzieci, a celem głównym  - zachowanie języków i kultury 47,3 miliona imigrantów mieszkających na terenie UE oraz wielu rodzin, w których rodzice posługują się więcej niż jednym językiem.

W ramach podsumowania konferencji odbył się panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych prelegentów oraz wszystkich, pozostałych uczestników spotkania.

Tego rodzaju wydarzenia to doskonała okazja do wymienienia się doświadczeniami w zakresie doradztwa zawodowego w różnych krajach, a na ich podstawie – wypracowania najlepszych rozwiązań. Takiego zdania byli wszyscy uczestnicy konferencji.

Joanna Niemyjska (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)