Powrót

Zwrot podatku i ulgi

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-09-16

Zwrot podatku i ulgi

Osoby opuszczające Irlandię powinny sprawdzić, czy wykorzystały wszystkie ulgi podatkowe w trakcie swojego pobytu w Irlandii. Obecnie podatnik może się ubiegać o zwrot nadpłaconego podatku za cztery lata wstecz.

Na każdy rok urząd określa kwotę zarobków zwolnioną z podatku. Jeśli suma dochodów w danym roku nie przekroczyła tej kwoty, można uzyskać pełny zwrot potrąconego podatku.

Rok podatkowy w Irlandii trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. O zwrot podatku za dany rok można ubiegać się dopiero po jego zakończeniu. Rozliczenia tego można dokonać w dowolnej chwili do czterech lat wstecz. W tym celu należy uzyskać P21 End of Year Statement poprzez złożenie formularza "Form 12" do odpowiedniego District Tax Office lub też wypełnić online eForm 12, za pośrednictwem Revenue’s myAccount Service.

Do Polski warto zabrać dokumenty, które otrzymywaliśmy z Revenue, a więc zestawienie Tax Credits Certificate oraz Cut off Point (informacja o przysługujących ulgach podatkowych w ciągu roku). Dodatkowo można także wystąpić do Revenue o dokument P21 - End of Year Statement (czyli rozliczenie podatkowe za poprzedni rok podatkowy). End of Year Statement to informacja o naszych dochodach za dany rok podatkowy, o naliczonym i pobranym podatku po uwzględnieniu ulg podatkowych.

Wiecej informacji na temat zwrotu podatku uzystac mozna na stronie Citizens Information.

Ważne!

Od 1 stycznia 2020 r. dokument P21 został zastąpiony Statement of Liability.

Warto wiedzieć

W Irlandii, oprócz kwot wolnych od podatku i nadpłaconego podatku dochodowego, możemy liczyć na zwrot części kosztów poniesionych na wynajem mieszkania bądź edukację.

Zwrot części kwot poniesionych z tytułu najmu mieszkania

Osoby które wynajmowały mieszkanie w Irlandii, mogą ubiegać się o zwrot części poniesionych kosztów z tytułu najmu mieszkania. Ulga podatkowa Tax relief on your rent zakończyła się co prawda w 2017 roku, aczkolwiek nadal możliwe jest uzyskanie jej za poprzednie lata (2015 – 2017), pod warunkiem, że dana osoba wynajmowała mieszkanie i płaciła podatek dochodowy oraz wynajmowała mieszkanie na dzień 7 grudnia 2010 roku.

Aby uzyskać zwrot tych kosztów za lata 2015-2017, należy złożyć wniosek za pośrednictwem Revenue's myAccount lub skontaktować się z lokalnym urzędem podatkowym. 

Więcej informacji na temat tego wsparcia uzyskać można na stronie Citizens Information.

Zwrot kosztów poniesionych na edukację także odbywa się w najbliższym oddziale Revenue. Każdy kurs bądź szkoła ma zazwyczaj wyszczególnioną w ofercie informację, czy poniesione przez was koszty mogą być odpisane od podatku oraz jaka może być ich wysokość. Wiecej informacji uzyskac mozna na stronie internetowe.

Najbliższe lokalne biuro Revenue można znaleźć na stronie internetowej tej instytucji. Na mapie kontaktowej strony należy wybrać region, w którym mieszkaliśmy w danym roku podatkowym w Irlandii.

Do ulg podatkowych najczęściej zapominanych i mogących przynieść znaczny zwrot podatku należy:

  • Ulga podatkowa z tytułu poniesionych kosztów na wynajęcie komuś pokoju lub kilku pokoi (Rent-a-Room Relief) ;
  • Ulgi medyczne (koszty poniesione zarówno w Irlandii jak i w innych krajach członkowskich UE)
  • wspólne rozliczenie małżonków.

Warto wiedzieć

Należy pamiętać, iż państwo irlandzkie nie przewiduje mechanizmu zwrotu całego zapłaconego podatku w związku z wyjazdem do Polski. Często jednak, z racji skorzystania z wszystkich przysługujących ulg podatkowych oraz wysokości zarobków, podatnik może otrzymać zwrot większości zapłaconego podatku.

Więcej informacji:

Revenue
9/15 Upper O'Connell Street
Dublin 1
Telefon: 1890 333 425

Dzwoniąc spoza Irlandii należy wybrać następujący numer:
+353 1 7023011
 

Przydatne informacje na temat podatków oraz dostępnych ulg - można znaleźć na stronie internetowej Revenue.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.