Powrót

Ubezpieczenie zdrowotne

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-06-11

Ubezpieczenie zdrowotne

Jedną z ważniejszych kwestii dla Polaków powracających z USA do kraju po krótkiej bądź dłuższej nieobecności jest ubezpieczenie zdrowotne. Chodzi zwłaszcza o okres przejściowy, kiedy osoba powracająca z USA do Polski nie nabyła jeszcze tytułu do ubezpieczenia w kraju, ponieważ nie pracuje lub nie zarejestrowała się jako osoba bezrobotna.

Kwestia ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce jest uregulowana Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z postanowieniami ustawy osoby, które nie są objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce i nie są członkami rodziny osób ubezpieczonych, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ), o czym więcej piszemy w artykule „Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne”.

Warto wiedzieć

Osoby powracające z USA, które nie opłacały w Polsce składek na fundusz zdrowotny bądź nie były do tej pory ubezpieczone i dodatkowo nie są członkami rodziny osób ubezpieczonych, chcąc posiadać ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, będą musiały wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne lub ubezpieczyć się dobrowolnie w NFZ.

Koszty takiego dobrowolnego ubezpieczenia w NFZ będą wyższe dla osób, które żyły i pracowały w USA, ponieważ nie ma między Polską a USA podpisanej umowy o zaliczeniu do okresu ubezpieczenia okresów ubezpieczenia w USA. Zawierając umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z oddziałem wojewódzkim NFZ, właściwym dla miejsca zamieszkania w Polsce, osoby te będą zobowiązane do wniesienia dodatkowej opłaty, której wysokość stanowi procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i zależy od długości przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym w Polsce lub braku tego ubezpieczenia.

Dodatkowo brak jest umowy pomiędzy tymi dwoma krajami odnośnie do wzajemności świadczeń medycznych. Brak wzajemności świadczeń medycznych skutkuje tym, że osoby, które mają prawo do opieki Medicare w USA, nie są automatycznie uprawnione do świadczeń w NFZ.

Aktualizacja: Ministersto Zdrowia


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.